Unitat de programació tg,tj,tx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1312 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aspect.evolut.i ed.deficiència auditiva

Marta Montesinos Floro

CONTINGUTS Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. Introducció a les normes ortogràfiques més senzilles i de més ús, i a les formes derivades. Escriptura de tj davant a, o, u tg davant e, i tx comparat amb tg/tj i sempre mitjançant la pronunciació del mestre. 1. Objectiu: Conèixer els dígrafs: tj(davant a, o, u), tg (davant e, i) i tx en el dictat amb la pronunciació del mestre.
MATERIAL MESTRES 2. CONEIXEMENT ANTECEDENT

2.1 Determinar el coneixement antecedent: conceptes i habilitats Conceptes: Vocal i consonant Concepte “davant” i “darrera” Habilitats: 1. Identificar les vocals i les consonants en una o més paraules. 2. Prendre consciència que els dígrafs tg, tj, tx sempre es troben entrevocals i que la utilització d’un o altre depèn de la vocal que l’acompanyi i dels matisos de la bona pronunciació. 3. Classificar paraules entre dues o més categories. 2.2 Activitats per valorar si els alumnes tenen el coneixement antecedent necessari. Propostes: 1. Vocal/consonant a) Us dono un full on hi ha escrita la data d’avui, subratlleu les vocals amb color i després enumereu-les. b) Araen el mateix full torneu a escriure la data i ara encercleu les consonants amb un altre color. Després enumereu-les. 2. Dígrafs tg/tj a) A partir d’aquest llistat identifica la posició dels dígrafs tg i tj. Fes-ho resseguint-los. b) Un cop els hagis resseguit assenyala la vocal del darrera. c) Classifica les paraules segons la vocal que tinguin al darrera els dígrafs tg i tj. Ex: A Platja ERellotge I Massatgista O Mitjó U Montjuïc

Aspect.evolut.i ed.deficiència auditiva

Marta Montesinos Floro

3. Classificar a) Omple els buits d’aquest text (qualsevol) i classifica les paraules segons si s’escriuen amb tg o tj. b) Un cop els heu classificat subratlleu la vocal de darrera i intenta arribar a la norma general.

3. INTEGRACIÓ ESTRATÈGICA

Explicació als alumnes En aquest temaaprendrem una manera nova de saber escriure correctament una paraula quan el so ens confon i no sabem quina o quines lletres cal posar. Ara escriuré algunes paraules a la pissarra: mitjó, rellotge. Quan llegeixo aquestes paraules me’n adono que sonen diferent tot i que la diferència és molt poca, per això hauré de tenir clar com sona cada paraula per poder escriure-la bé. Si torno a llegir aquestesparaules me’n adono que la tj de mitjó és a davant de o i la tg de rellotge a davant de la e. Tindrà això alguna cosa a veure? Haurem d’investigar sobre la norma i esbrinar-ho! Explicació del contingut Com ho farem per esbrinar la norma? Ara us presentaré unes paraules a la pissarra que estàn ben escrites i mirarem d’extreure alguna conclusió. (La mestra escriu la norma a la pissarra dels digrafstg i tj en forma d’ítems que la cumpleixin perquè així els alumnes puguin arribar a la norma). Mireu aquestes paraules: petjada, pitjor, corretjut (corretjut: mal cuit, s’haurà de treballar vocabulari prèviament), viatge, massatgista. (La mestra deixarà temps perquè els alumnes puguin veure alguna regularitat, si no és el cas la mestra podrà donar alguna pista fent esment a la posició de lesvocals, i per últim pot explicar: S’escriu tj davant a, o, u, tg davant e, i). (Fins ara haurem treballat la norma dels digrafs tg i tj ja que sabent quina és la vocla que l’acompanya i amb una bona pronunciació l’alumne pot escriure correctament la paraula. Ara bé, el digraf tx és més compicat, ja que l’alumne només es pot basar en el dictat i/o la correta pronunciació de la paraula). Ara nens escriuréa la pissarra tres o quatre paraules i primer les llegiré jo en veu alta i després vosaltres, aneu amb compte i esteu atents a la meva pronunciació perquè són paraules que sembla que sonin igual però no ho són. (La mestre pot escriure quatre paraules entre les que hi apareguin dues amb les grafies tg o tj i dues més amb les grafies tx).

Aspect.evolut.i ed.deficiència auditiva

Marta...
tracking img