Verbs in english

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2887 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 |INFINITIVE |2 |PAST |3 |PARTICIPLE |ESPAÑOL | |
accept (acépt) |accepted (acéptid) |accepted (acéptid) |aceptar | |
|add (ad) |added (ádid) |added (ádid) |agregar |
|admire (admáiar) |admired (admáiard) |admired (admáiard)|admirar |
|admit (admít) |admitted (admítid) |admitted (admítid) |admitir |

|advise (adváis) |advised (adváist) |advised (adváist) |aconsejar |
|afford(afórd) |afforded (afórdit) |afforded (afórdit) |afrontar |
|agree (agrí:) |agreed (agrí:d) |agreed (agrí:d) |estar de acuerdo |
|alert (alért) |alerted (alértid)|alerted (alértid) |alertar |
|allow (aláu) |allowed (aláud) |allowed (aláud) |permitir |
|amuse (amiús) |amused (amiúst) |amused (amiúst) |entretener|
|analyse (énalais) |analysed (énalaist) |analysed (énalaist) |analizar |
|announce (anáuns) |announced (anáunst) |announced (anáunst) |anunciar |
|annoy (anói) |annoyed (anóid)|annoyed (anóid) |molestar |
|answer (ánsuer) |answered (ánsuerd) |answered (ánsuerd) |contestar |
|apologise (apólodchais) |apologised (apólodchaist) |apologised (apólodchaist) |pedirdisculpas, disculparse |
|appear (apíar) |appeared (apíard) |appeared (apíard) |aparecer |

|  |
| |INFINITIVE|2 |PAST |
|bake (béik) |baked (béikt) |baked (béikt) |hornear |
|balance (bálans) |balanced (bálanst) |balanced (bálanst)|balancear |
|ban (ban) |banned (bánd) |banned (bánd) |prohibir |
|bathe (béid) |bathed (béidid) |bathed (béidid) |bañarse |
|beg (beg)|begged (bégd) |begged (bégd) |rogar |
|behave (bijéiv) |behaved (bijéivd) |behaved (bijéivd) |comportarse |
|belong (bilóng) |belonged (bilóngd) |belonged (bilóngd)...
tracking img