Veritas

Páginas: 13 (3248 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2010
Estudis d'Economia i Empresa 01086. Direcció de màrqueting Semestre 10-11/setembre10

Carles Ruano Rubia Proba d'avaluació continuada 2. VERITAS: PRODUCTES ECOLÒGICS A l'ABAST DEL CONSUMIDOR
1. Quins creus que són els objectius i valors corporatius de l'empresa Veritas? Defineix el concepte de missió i realitza una proposta de missió per a l'empresa Veritas. Els objectius corporatius indiquen,de manera general, els propòsits de l’empresa. Segons la seva pàgina web volen “ser la botiga de referència en productes biològics i alimentació lliures de substàncies químiques de síntesi”. Per a aconseguir-ho caldrà realitzar una tasca important d’estudi i recerca per a oferir la major quantitat de productes possible i poder-los oferir a la major quantitat possible de població. No cal dir queser l’empresa de referència també implica una bona posició econòmica. Els valors corporatius indiquen sota quines polítiques d’actuació o principis cal plantejar i realitzar totes les accions dins l’empresa. A l’empresa Veritas els valors corporatius són la promoció “del desenvolupament de l'agricultura ecològica, la protecció del medi ambient, la sostenibilitat del sòl i l'aliment futur delsnostres fills”. No només es tracta d’oferir productes que compleixin amb els valors de l’empresa, sinó que tota el cicle del producte, des de el seu conreu fins a la distribució, sigui respectuós amb els valors de l’empresa. Missió: La missió és una declaració d’intencions on ha de quedar clarament determinat quin és el negoci al qual es dedica, quins seran els clients i quines necessitats es voldràsatisfer. La missió de l’empresa justifica la seva existència i serveix de guia en les seves actuacions. La missió reflecteix la intenció de l’empresa de satisfer les necessitats dels consumidors i pot ser modificada degut als canvis en l’entorn i en la mateixa empresa.. També hauria d’explicar: • Els seus objectius corporatius de manera general, sense detallar-los ni quantificar-los. • Els valorscorporatius, on s’expliquen quins valors s’han de respectar i fomentar per a aconseguir els objectius. • La definició del negoci, definir les necessitats que es volen satisfer amb la seva oferta Proposta de missió per a l’empresa Veritas: La missió de l’empresa Veritas és la d’oferir productes ecològics, de qualitat i saludables, a tothom i en especial a totes aquelles persones que es preocupen perl’origen i la manipulació dels aliments que pren amb l’objectiu de preservar la seva salut i el medi ambient. Aquests objectius s’han d’aconseguir tot seguint els valors corporatius que són: la cura i la promoció del medi ambient, la promoció de l’agricultura ecològica i la sostenibilitat del sòl i dels aliments futurs dels nostres fills. 2. Explica quines estratègies de desenvolupament,creixement i/o competitives ha aplicat l'empresa Veritas al llarg dels seus anys d'activitat. Consideres que la seva estratègia empresarial està d'acord amb l'actual tendència del mercat? Justifica la teva resposta. Veritas desenvolupa des de la seva creació una estratègia de creixement per desenvolupament de mercats augmentant els seus punts de venda, va començar per un únic centre a Barcelona i ja téuna vintena entre Barcelona i altres cinc ciutats de Catalunya (totes amb un nivell adquisitiu alt) i Andorra. En el futur l’empresa manté la seva estratègia de creixement geogràfic amb la voluntat d’obrir nous supermercats a les capitals espanyoles amb major poder adquisitiu. L’any 2003 Veritas va absorbir la seva principal competidora, Commebio, seguint una estratègia de creixement per integracióhoritzontal. A la vegada, donat que l’empresa Commebio disposava d’un restaurant va ampliar la seva oferta de serveis, posteriorment va obrir altres restaurants, seguint una estratègia de desenvolupament de producte (en aquest cas de servei). Aquesta estratègia no va prosperar i posteriorment l’empresa va replantejarse l’oferiment dels serveis de restaurant i degustacions als supermercats i va...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Veritas
  • Verito
  • La vérité
  • Cinema verite
  • cinema verite
  • DAFO Veritas
  • Cinema Verit
  • bureau veritas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS