Webs economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (840 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Economistas.org
Economistas.org es la pagina web del Consell general de col·legis d'economistes d'Espanya. El Consell General de Col·legis d'Economistes és una Corporació de Dret Públic, ambpersonalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
El Consell té assignades, en l'àmbit o repercussió estatal, les següents funcions d'acord amb els seus Estatuts:L'ordenació de l'exercici professional dels economistes. La representació exclusiva del conjunt de la professió. La defensa i protecció dels interessos professionals dels economistes. L'establimentd'intercanvis, acords o qualsevol classe de relacions amb organitzacions similars o afins espanyoles o estrangeres, tant d'àmbit nacional com a supranacional.

tituladosmercantiles.orgTituladosmercantiles.org es la pagina web del Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials, que és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.La seva funció és, entre unes altres, representar a la professió i coordinar als Col·legis que ho integren, sense perjudici de les competències pròpies de cadascun d'ells. Els Titulats Mercantils,l'existència dels quals es remunta a més de segle i mig, són aquells professionals experts en microeconomia que desenvolupen, en relació amb l'economia de l'empresa, les funcions establertes en laClassificació Internacional Uniforme d'Ocupacions de l'Oficina Internacional de Treball (O.I.T.)

Camaras.org
Camaras.org es la pagina web de les Cambres de Comerç definides com a Corporacions de DretPúblic, la seva labor es funcionar com a institucions intermèdies en la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, i en la consolidació del teixiteconòmic del país. El Consell Superior de Cambres de comerç, representant a nivell nacional i internacional les 88 Cambres de comerç, és d’interlocutor vàlid davant els òrgans de l'Administració...
tracking img