A banda sen futuro

A Banda Sen Futuro
Marilar Aleixandre
01/04/2011
Juan
|

ARGUMENTO
Esta novela está protagonizada por Carlota, unha rapaza de dezaseis anos que vai contando a través do seu diario as súasexperiencias e emocións ó longo de dous meses. Coñecemos o seu malestar ó se ter que afacer aunha cidade nova, á que vén de mudarse coa súa familia polo traballo de seu pai, e ó comezo do curso escolar1nun instituto novo. Ademais Carlota le unha noticia no xornal mala: a morte de Poch, o cantante de gruposcomo Derribos Arias e La banda sin futuro, ó que Carlota admiraba. A rapaza relaciona estanoticia coas demais cousas que lle pasan últimamente: sente que todo lle sae mal e, séntese parte dunha banda sen futuro porque cre que osacontecementos que lleagardan, son máis ben negros. Recorta afotodo xornal e suxéitaa con chatolas no taboleiro do seu cuarto edende ese momento ocantante convértese no confidente dos seus pensamentos máis íntimos e das súaspreocupaciónse tamén no seuinterlocutor. A causa fundamental do malestar de Carlota é o seuaspecto físico, xa que por culpa dun eccema tivo que rapar o cabelo e ten que se enfrontarós seus novos compañeiros cun pano na cabeza. Culpa ósseus pais porobrigala a asistir ás clases e teme enfrontarse ás olladas e ás preguntas indiscretas. Nestes rimeiros días Carlota pásao moi mal, sobre todo nos recreos, e non se relaciona con ninguén.Sente un furado na súa alma polo que entran desacougo, soidade, medo ós demais e terror ós espellos. Ata que un día na clase de inglés un dos seus compañeiros, Miguel, deféndea dun insulto doutro rapaze a partir de entón fíxase nel e comeza a sentir algo especial aínda que non queira recoñecelo, xa que considera que ningún rapaz se vai fixar nela mentres estea pelada. Ó longo dos días Carlota vaiseintegrando cos seus compañeiros, xa que todos deben unirse para solucionar un problema coa profesora de debuxo por mor dun exame e para preparar unha obra de teatro para a clase de lingua española...
tracking img