A guerra civil

Páginas: 5 (1240 palabras) Publicado: 27 de abril de 2011
As distintas posicions ideologías, xurdidas durante a República, conducen a unha guerra civil.O país queda dividido en dous bandos:o bando republicano que terá que facer fronte a rebelión militar e ós grupos mais radicais de esquerda e o bando nacional que porá todo o esforzo só en ganar a guerra.
O asesinato de Calvo Sotelo convenceu ós militares para a sublevación. O xeneral Mola deseñou unplan para acabar en poucos dias co goberno da República e establecer un directorio militar presidido polo xeneral Sanjurjo.O exercito de Africa sublevarías e sería apoiado por outros militares na peninsula.Quiepo en sevilla, Cabanellas en zaragoza, Franco nas canarias;que tomarían as sedes de goberno e deterían a todos as autoridades fieis a republica, axudados por grupos de civís de dereitas.Asublevación é considerada polo goberno republicano da Fronte Popular como un levantamiento militar contra a orde legal. Para os militares rebeldes foi un Alzamento Nacional en defensa da patria, dos valores traicionáis e contra o comunismo, protagonizado por civís e militares.

(Doc 1) O golpe fracasa nas grandes ciudades, pero si triúnfa en algunhas. O país queda dividido en dous bloquesirreconocibles:Nacinal e Republicano. O que ía ser un golpe rápido transformase nunha longa guerra civil influindo -1.- a indesicion do Goberno Republicano a hora de valorar e frear a sublevacion. Casares Quiroga non da importancia ao golpe e toma medidas contraproducentes que amplian o abandono de moitos soldados republicanos, e negase a dar armas ao pobo; o novo xefe de Goberno, Giral, si entrega armas asorganizacion obreiras. Esta indesicion facilitou o aumento de forzas rebeldes e restou soldados a república que recorrerá a un novo tipo de exercito: as milicias populares-2-a diferente reacion das masas populares ante a sublevación determinou a formación de dous bandos. Nas rexions do norte a sublevacion contou co apoio da oligarquía e dos pequenos propietarios compesiños influenciados polospartidos de dereitas.Foi fundamental a axuda da igrexa católica que cualificou a sublevación como unha cruzada contra o comunismo. Esta actitude incrementoiu o anticlericalismo.Nas cidades do centro e sur de agricultura latifundista e nas cidades industriais e mineiras opoñense a

sublevacion co apoio de obreiros e xornaleiros moi influidos polas forzas de esquerda-3- a intervención estranxeiraque prolongou o conflicto.(doc 2) En europa as tension politicas xurdidas nos anos trinta influiron na crise do sistema democrático e deron como resultado un fraxil equilibrio internacional. O triunfo dun Goberno fascista en España podía inclinar a balanza nun sentido ou noutro. A situacion internacinal desfavoreceu a republica e favorendo os rebeldes. Desde o principio, hitler e Mussoliniapoiaron as tropas sublevadas por intereses ideolóxicos e politicos. Pola contra francia cun goberno de esquerdas propón presinado por inglaterra unha creación dun Comite de non intervencion, aceptado por FRA, ING, ITA, ALE, que pronto se declara incompetente para facer cumprir o acordo porque Alemania e Italia facilitan axuda ó bando rebelde.a.Alemania envía material bélico e a Lexión Cóndor, ademais defacer experimentos con armas que logo utlizasen na 2º G.M. Italia proporciona armas, avions e homes. Esta axuda será pagada posteriormente por con concesions minerais e dando apoio militar durante a 2º GM. Portugal facilita víveres e especialistas militares que serán comprados con divisas de ouro.Francia e Inglaterra non lle facilitan axuda e Francia apoia a Republica e envia armas.EEUU vendearmas os dous bandos e permite a asistencia de voluntarios. A guerra foi vista no mundo como unha loita entre fascismo e deocracia polo que recibiu a solariedade internacinal de asociacions obreiras, intelectuais e xornalistas.(DOC 3,4,5).....Na zona republicana, a desorganizacion da institucions e a distribucion de armas ao pobo orixinaron unha perdida de autoridade do estado e unha fragmentacion...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guerras civiles
  • La Guerra Civil
  • Guerra civil
  • Guerra Civil
  • guerra civil
  • Guerra Civiles
  • La guerra civil
  • guerra civil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS