S. xvii il·lustració

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 47 (11536 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
I tant

Tema 1: Segle XVII

Es consolida el món que es desenvoluparà en el segle XVIII. En l’àmbit econòmic hi haurà la Revolució dels Preus (concepte de Hamilton); en un context de riquesa, entra masivament or i plata desde Sevilla i Espanya. A llarg termini hi haurà una crisis d’inflació. Aquest or no es podia reinvertir en un àmbit productiu (sistema capitalista), per tant no s’optimitzenels beneficis, s’aniràn als banquers europeus que invertien en prèstams per la guerra. A l’Europa occidental s’invertiràn més que a l’Europa oriental, on es reforçaràn els vincles feudals. Fruit d’això es farà Holanda una potència colonial de primer ordre. A Anglaterra hi haurà la guerra civil que desenvocarà en un sistema burgés.

Hi haurà una doctrina econòmica de tots: el mercantilisme;l’estat inverteix en producció per augmentar les riqueses del país. La terra tenia uns limits, només superats per la incentivació de la producció a través del comerç, que estava en continua expansió. Els eixos del mercantilisme és l’Estat, per sobre de l’hegoisme individual, és llavors quan la guerra esdevé necessària i legítima per engrandir-se: aquesta era la justificació del propi estat. Un tercerelement era que la riquessa la portava la moneda, fent de l’inflació un efecte incomprensible a l’època.

El comerç es planteja a nivell exterior, en detriment de l’interior: fent exportacions gracies a una major disponibilitat monetària. Tot això implica la conquesta de mercats estrangers i un creixement poblacional.

Això provocarà grans enfrontaments interns i contra altres potències, la mésdestacada la guerra dels 30 anys (1616-1648), afectant sobretot a França i el Nord d’Europa, en canvi el sud menys castigat.

En aquesta lògica de reforçament de l’Estat es forjarà l’absolutisme, fonamentat en que l’Estat assegura la convivència, a canvi la població transfereix al rei tot el poder, sense limitacions ni impediments. Jacques Bossuet assesorava a Lluis XIV, reforça la idea delsobirà, fent un vincle entre Deu i el monarca, de manera que no necesita la supervisió de l’Esglèsia, perdent aquesta rellevància política, subordinant-se al poder del monarca. Lluis XIV serà el màxim exponent del absolutisme. Governa entre 1661 i 1715. Les Academies Reials tindràn un gran desenvolupament en el seu regnat, tot i que ja estava creada desde 1635. Aquesta coyuntura afavorirà laculturització que després criticará el sistema.

L’oposició inicial al absolutisme estarà al àmbit intern dels imperis: als Paisos Baixos, Anglaterra, la Revolta Catalana, procés d’independencia a Portugal...

Paisos Baixos. La insurrecció va de 1572 fins el 1588, on aconsegueix la independència el nord (Holanda), anomenades Provincies Unides, que serà una gran potència en el futur. El 1613 es crea laborsa d’Amsterdam, podem dir que és l’inici del capitalisme. Els beneficis els invertiràn en una cultura avançada: un model d’èxit. El 1602 crean la Companyia de les Indies Orientals, que conseguirà el monopoli comercial exterior: Aquesta companyia tenia funcions com si fos un estat propi (fins i tot fan guerres). Davant l’èxit es crea la Companyia de les Indies Orientals, amb interessos a Amèrica.Anglaterra: Carles I busca l’absolutisme el 1625, quan puja al poder. Els disidents hauran de marxar a Nova Anglaterra. Això generarà tensions amb el Parlament, que es nega sobretot a les despeses de guerra. Aquest conflicte arriba fins a la primera Guerra Civil, on Oliver Cromwell definia el parlament. Purità i religiós, es va veure com escollit a defendre el Parlament. A més, es revelarà degran efectivitat militar amb armament de llancers. Carles I fuig a Escòcia, al tornar perd a la II Guerra Civil (Preston 1648). Carles I és executat. A partir d’aquí es crea la Commonwell, “el bé comú”, organitzat en una república el 1653. Tot i això, s’imposa una dictadura burgesa que elimina la cambra dels Lords. El 1658 mor Preston i es restaura la monarquia amb Carles II, que fa un...
tracking img