àcids grasos

Páginas: 4 (966 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2013
Que son els àcids grassos?
Un àcid gras és un tipus de molècula orgànica lipídica( biomolècules insolubles en aigua) formada per una llarga cadena hidrocarbonada linial, la gran majoria són denombre parell d'àtoms de carboni i d'entre ells; els més comuns els que tenen 16 i 18, en l'extrem de la qual hi ha un grup carboxil (-COOH). Cada àtom de carboni s'uneix al següent i al precedent permitjà d'un enllaç covalent senzill. A l'àtom del seu extrem li queden lliures tres enllaços que són ocupats per àtoms d'hidrogen (H3C-). Els altres àtoms tenen lliures dos enllaços, que són ocupatsigualment per àtoms d'hidrogen (...-CH2-CH2-CH2...).
Els àcids grassos són els components d'alguns lípids com els greixos (triglicèrids), on l'extrem de la molècula on es troba el grup carboxil (-COOH) ésel que es combina amb un dels grups hidroxils (-OH) de la glicerina (més correctament propanotriol), reaccionant amb ell.
Àcids saturats.
No hi ha dobles enllaços entre els àtoms de carboni;acostumen a ser sòlids a temperatura ambient. Solen ser d'origen animal (per exemple, mantega) però també ho són l'oli de palma i l'oli de coco. Es consideren perjudicials, si es prenen en grans quantitats,per a la salut.
Es poden dividir entre els de cadena curta, amb molècules curtes que formen greixos volàtils, i els de cadena llarga, amb molècules majors, i conseqüentment sòlids a temperaturaambient. Aquests darrers són la majoria.
Àcids insaturats
 Existeix un o més enllaços dobles entre els àtoms de carboni. Solen ser líquids a temperatura ambient. Se solen trobar als vegetals i al peixblau. En principi, si ningú no els modifica per a canviar les seves propietats, són càrdio-saludables i preferibles als saturats.
Els àcids grassos insaturats, segons el nombre de dobles enllaços oinsaturacions, es poden dividir en:
Àcids grassos mono insaturats: Els que tenen un sol enllaç doble en tota la cadena. Són líquids però solidifiquen amb temperatures no gaire baixes, per exemple, a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Acids Grasos
  • Acids
  • grasa
  • GRASAS
  • Grasas
  • gras
  • Grasas
  • Grasas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS