Acids

Páginas: 3 (600 palabras) Publicado: 6 de abril de 2012
Pràctica 1: Àcids i Bases

Introducció

Els àcids i les bases són families de substàncies químiques que tenen unes propietats químiques comunes respectivament.

Un àcid és aquella substànciaque té les següents característiques:
Gust agre o àcid.
Reacciona amb la majoria dels metalls produint hidrogen.
Condueix el corrent elèctric en dissolució aquosa.
Dóna color vermell alpaper de tornassol.
Reaccionen amb els carbonats alliberant diòxid de carboni.
Neutralitza les bases o hidròxids.

Una base és aquella substància que té les següents característiques:Gust amarg.
Tacte lliscós.
Condueix el corrent elèctric en dissolució aquosa.
Dóna color blau al paper de tornassol.
Neutralitza els àcids.

Cal tenir present que hi hasubstàncies químiques que no presenten propietats ni àcides, ni bàsiques. En aquest cas direm que són substàncies neutres.

La intensitat dels àcids i les bases es mesura amb una escala anomenada escala depH. En aquesta escala el nombre més baix (1) correpon als àcids més forts, i el nombre més alt (14) correspon a les bases més fortes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ÀcidNeutre Base

OBJECTIU

Identificar àcids i bases en molts dels productes o substàncies que s'utilitzen a la vida quotidiana a partir de l'indicador universal de pH o de tornassol.
Conèixerl'efecte dels açàcids sobre alguns materials.

MATERIAL
Vasos de precipitats.
Paper indicador de pH o de tornassol.
Comptagotes.
Varetes.
Vidres de rellotge
Gradeta i tubsd'assaig.

REACTIUS
Productes d'us quotidià.
Àcid clorhídric, HCI (aq)
Carbonat de sodi, CaCO3
Metalls: magnesi i zinc.

PROCEDIMENT

Posa una mica de cada una de les substànciesd'us quotidià en un tub d'assaig i comprova amb l'indicador de pH liquid, si la substància és àcida, bàsica o neutre. Anota els resultats en la següent taula:


Substància | Aspecte...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • àcids grasos
  • Acids And Bases
  • Els Àcids Grassos, Perillosos?
  • Àcids carboxílics i derivats
  • Els àcids Nucleics
  • àcids i bases
  • Bloc problemes acids i Bases
  • Àcids nucleics

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS