Act 8 Instalacio de telefonia ICT AULA 1

Páginas: 4 (779 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2015
IES-SEP Comte de Rius
Departament d’Electricitat Electrònica

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
MP3:.... UF3: Muntatge i manteniment infraestructures
d’accés al servei de telefonia i xarxesde BA

FULL DE TREBALL
Alumnes 1.

Nº 8

ALBERTO PEREZ GIL

Data:

2.
Objectiu: Instal·lació de telefonia de l’ICT del Comte de Rius
Treball: Realització de la Instal·lació de telefonia de l’ICT delComte de Rius .
Punts a realitzar:
1.- Fes el càlcul del nombre de PAU´s i feu el càlcul de provisió de línies
telefòniques. Heu de indicar tot el material necessari per col·locar e instal·lar.
Fesreferència a la norma de l’ICT que t’has basat per treure la informació .
2.- Fes la relació del nombre de parells que arribaran a cada registres indicant el
nº de parell i color corresponent a cadaRegistre Secundari de cada planta i cada
pis.
3.- Realitza la instal·lació.
Treball s’ha de presentar:
-

Càlcul del nombre de PAU´s i la relació material necessari per fer l’instal.lació.

-Justificació indicant referència a la norma de l’ICT que t’has basat per treure la
informació

-

Relació del nombre de parell de cada Registre Secundari de cada planta
indicant els colors corresponen a ladistribució per planta i per pis. Fes una
Taula.

-

Relació del procés de la realització de la instal·lació, seqüencialment
comprovació de la mateixa.

1

i la

IES-SEP Comte de Rius
Departamentd’Electricitat Electrònica

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
MP3:.... UF3: Muntatge i manteniment infraestructures
d’accés al servei de telefonia i xarxes de BA

REGLAMENT DE ICT. RD 401/2003, de 4de abril. B.0.E núm. 115 (14/5/200
el nombre de paus sera igual a les vivendes mes les oficines que tinguem , ja que
en el nostre cas nomes tindrem vivendes. Per tal de saber el nombre de
acometidesnecesaries, cadascuna formada per un cable no apantallat de cuatre
parells trenats de coble de clase E i categoria sis o superior.
El registre principal per a cable de parells tindrà les dimensions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Act 8 1 COTI
  • Act 8 1 MODN
  • Act 8 1 GUMA TUTORIA
  • 8 evaluacion contexto aula 1
  • Act 8
  • Act 8
  • act 8
  • Act 8

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS