All about you

Páginas: 18 (4478 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2010
unit 1: All about you

GES -Graduat en educació secundària

GES

All about you

Índex

Introducció ............................................................................................... Objectius ................................................................................................... 1. Let’s communicate............................................................................. 1.1. Converses bàsiques per interessar-vos per l’estat d’altres persones ....................................................... 1.2. Converses bàsiques per parlar de la família ............................ 2. Words and expressions ...................................................................... 2.1. Salutacions i comiats (Greetings).............................................. 2.2. De què treballes? (What do you do or what’s your job?) ......... 2.3. Expressions habituals per parlar de les activitats de lleure i les preferències (Leisure activities and hobbies) ................................................. 2.4. La família i els amics (Friends and family) ............................. 2.5. Preposicions de temps (Prepositions of time) ....................... 3.Grammar ............................................................................................. 3.1. Verb to be (revision) ................................................................... 3.2. Verb to have (got) (revision) ...................................................... 3.3. Present simple (revision) ........................................................... 3.4. El verb like(agradar) (revision) ................................................ 3.5. Respostes curtes (Short answers) (revision) ........................... 4. Read and write .................................................................................... 4.1. Entrevista a un personatge famós ............................................ 5. Life and language (NO ENTRA A L'AVALUACIÓ).........................5.1. Carta formal. Parts d’una carta (A formal letter) ....................

5 6 7 7 7 9 9 9

10 11 12 15 15 15 16 19 19 21 21 22 22

6

All about you

Objectius

En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent: 1. 2. Comprendre i produir expressions de salutació i comiat. Comprendre i produir les expressions més bàsiques per parlar de la família. 3. 4. 5. 6. Dir quina ésla vostra feina i la d’altres persones. Utilitzar les preposicions de temps. Utilitzar els dies de la setmana. Comprendre i produir expressions per parlar de les activitats de lleure i les preferències. 7. Utilitzar els verbs to be i to have (formes afirmativa, negativa i interrogativa). 8. 9. Conjugar els verbs en present simple. Comprendre textos escrits d’informació personal molt bàsics.

7All about you

1. Let’s communicate

1.1. Converses bàsiques per interessar-vos per l’estat d’altres persones
Lucy i Ann són dues amigues que fa temps que no es veuen i, per tant, parlen de les novetats que hi ha hagut a les seves vides. Llegiu atentament el diàleg. (Read the following dialogue paying attention to the verbs, greetings, common expressions and vocabulary.)

Fixeu-vos enels verbs que ja coneixeu com like (agradar), el verb auxiliar have got (tenir), l’auxiliar do, que apareix en 3a persona singular (does).Observeu les expressions habituals de salutació (hello) i comiat (see you), de contacte (how are you?) i els adjectius de nacionalitat (English, Irish...).

Dialogue A Ann: Hello, Lucy. How are you? Lucy: Oh, hi, Ann. Not bad, not bad. Ann: And how’s yourfather? Lucy: Oh, he’s very well now, thanks. And you, Ann? How are you? Ann: Fine, thanks. Yes, very fine: I’ve got a new boyfriend. Lucy: Have you? Is he good-looking? Ann: Yes, he is very good-looking. He’s tall and dark. Lucy: What does he do? Ann: He’s a mechanic. Lucy: Is he English? Ann: English? No, he’s Irish. He’s from Dublin. Lucy: Well, congratulations Ann but now I have to leave. See you...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • All About You!
  • About All
  • All About Me
  • All about oil (petroleum)
  • Trabajo "All about love"
  • All about ohms
  • All about eve
  • all about us

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS