Anàlisi de sensibilitat

Páginas: 6 (1383 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2009

INDEX

0. INTRODUCCIÓ ......................................................................................3
1. OBJECTIU ..............................................................................................3
2. ESTRATÈGIES PROCEDIMENTALS .............................................4 a 6
2.1. Procediment de medició del sentit de la vista .........................4
2.2.Procediment de medició del sentit del gust ............................4
2.3. Procediment de medició del sentit de la oïda...........................5
2.4. Procediment de medició del sentit de l’olfacte ........................5
2.5. Procediment de medició del sentit del tacte ............................6
3. APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS A LA MEVA PERSONA .............7
3.1. Vista
3.2. Gust3.3. Oïda
3.4. Olfacte
3.5. Tacte
4. APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS A ALTRES PERSONES .......8 i 9
4.1. Vista ..............................................................................................8
4.2. Gust .............................................................................................8
4.3. Oïda.............................................................................................8
4.4. Olfacte ...........................................................................................9
4.5. Tacte .............................................................................................9
5. RESULTATS I CONCLUSIONS ............................................................10

PSICOLOGIA
Investigació personalitzada

0. Introducció

En tots elsexperiments he intentat que siguin repetibles en tot moment i amb independència de la persona que ho realitzés, també he intentat minimitzar la repercussió de variables externes que poguessin tenir incidència en els resultats.

1. Objectiu
Anàlisi de la meva sensibilitat en tots els sentits (vista, gust, oïda, olfacte i tacte).
2. Estratègies procedimentals

2.1. Procediment de medició delsentit de la vista

Des de una distància d’11 metres reconèixer les lletres que es presenten que van modificant la seva mida conforme s’encerten (de més gran a més petita).

Les lletres (A,E,I,O,U) es presenten en “Arial negreta” (92, 60, 32, 28, 24, 20 i 10), emmarcades en requadres de 7,5cm x 7,5cm. I presentades amb el següent ordre A,O,E,U,I.

L’espai el constitueix una habitació de 4metres de llarg x 2 metres d’ample, seguit per un passadís de 7 metres x 1,2 metres d’ample.

Els mesuraments es realitzen a les 22 hores

Les condicions de llum són el passadís a les fosques i l’habitació il•luminada amb tres-cents watts de potencia.


2.2. Procediment de medició del sentit del gust

Amb diferents degustacions distingir el gust de la sal comuna en una dissoluciód’aigua embassada.
Disposem d’una solució de ClNa (sal comuna) de 33gr. de ClNa amb 33cl d’aigua embassada.
Introduïm 500 ml de la solució en 33cl, ½, 1’5 i 5 litres d’aigua i s’ofereix per la seva degustació en un got de 10 cl de capacitat al subjecte de l’experimentació.
Se li donen a provar tres tandes de 4 degustacions per cada concentració de solució amb el següent ordre:
1a tanda: solució,aigua, aigua, solució
2a tanda: aigua, solució, solució, aigua
3a tanda: aigua, aigua, solució, solució
Després de cada degustació s’esbandeix la boca.
Els mesuraments es realitzen a les 9 hores del mati en dejú.
Les degustacions es realitzen amb els ulls tapats.

Material adicional

2.3. Procediment de medició del sentit de l’oïda

Des de una distància a partir de 2 metres reconèixerel soroll que fa una arandela de goma, de 4 cm de diàmetre i < 1 gr. de pes, al caure al terra des de una alçada de 1 metre.
Els mesuraments es realitzen a l’1 de la matinada per minimitzar els sorolls exteriors i interiors.
Es realitza amb els ulls tapats augmentant la distància de llançament de l’arandela en 1 metre cada vegada.
Es fan tres intents per cada distància.
Material addicional...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • analisi
  • Analisi
  • analisi
  • Analisi
  • Analisi
  • analisi
  • analisi
  • Analisi

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS