Aprenentatge

Páginas: 4 (979 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
APRENENTATGE I ENSENYAMENT RECURSOS HUMANS

RECURSOS DIDÀCTICS MÈTODES PEDAGÒGICS

RECURSOS DIDÀCTICS GENERALS
• • • • • • Pissarra Ordinador i canó a l’aula de grup Aula d’informàtica Llibrede text Llibres de lectura Material complementari lliurat pel professor (apunts, esquemes, activitats) • Articles de premsa • Pel·lícules i documentals

RECURSOS DIDÀCTICS ESPECÍFICS
• Materiallegislatiu de consulta: - Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors - Text refós de la Llei General de la Seguretat Social - Llei orgànica de la llibertat sindical - Llei de prevenció deriscos laborals - BOE - DOGC • Convenis col·lectius: - Oficines, despatxos i serveis en general (DOGC 5323 de 20/02/09) (Revisió salarial 2009: DOGC 5366 de 24/4/09) • Models de contractes • Rebut desalari • Calendari laboral i festes laborals

• Llibres de lectura:

- Fish => Motivació dels treballadors - El venedor del temps => Organització

• Llibres per complementar els continguts: - Lainteligencia emocional, Daniel Goleman (Ed. Kairis)

• Pel·lícules: - Recursos humans => Negociació col·lectiva - El mètode Gronhölm => Procés de selecció -La suerte dormida => Mesures de prevenció,precarietat laboral i responsabilitats dels treballadors i empresaris - Los lunes al sol => Problema de l’atur al nord d’Espanya al tancar una indústria naviliera - Full Monty => Desocupació

•Borses d’ocupació en Internet:
- www.infojobs.net - www.servijob.com - www.infoempleo.com - www.laboris.net - www.monster.es - www.opcionempleo.com - www.cybersearch.es - www.trabajofacil.com -www.tecnoempleo.com - www.empleo.com - www.sinexperiencia.com

MÈTODES PEDAGÒGICS
• • • • • Explicació del contingut a classe Resolució d’activitats i casos pràctics Lectura de textos normatius Redacciódel currículum Comentari per part de l’alumnat de les seves experiències sobre els temes tractats • Localització dels convenis col·lectius que regulin el sector d’activitat professional al qual...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • aprenentatge
  • Aprenentatge
  • PAC aprenentatge
  • Nous aprenentatges
  • Aprenentatge
  • Aprenentatge
  • ACTIVITATS D ENSENYAMENT APRENENTATGE
  • Aprenentatge

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS