Aprenentatge

Páginas: 5 (1200 palabras) Publicado: 25 de marzo de 2010
Al principi de l’assignatura m’han introduït amb una reflexió sobre el desenvolupament de l’alumne i el paper del professor. En aquesta reflexió sense saber res de la assignatura he parlat sobre com els alumnes es desenvolupen en l’adolescència per a ser adults i com els professor tenen que orientar a aquests alumnes cap al futur que ells volen. En principi he comentat que els alumnes de ESO estenen que preparar per al batxiller, però desprès d’ haver fet la primera part de l’assignatura m’he adonat que no es només això sinó que també es saber com ensenyar i com fer-ho d’una manera que els resulti significativa per els alumnes, perquè sinó l’aprenentatge no té significat i per tant per ells no és important. En aquesta etapa de la seva vida estan molt confosos ja que hi ha molts decanvis tant biològics com psicològics.

M’he adonat de que el paper del professor en la secundaria és molt important, perquè així podem ajudar-les en el seu transcurs cap a la vida adulta i per a que s’incorporin en el context de la vida social i cultural del seu país.

A la segona part me han explicat el tipus de coneixement que té l’adolescent: formal i lògic. També els canvis del seu cos i elscanvis psicosexuals i com els afecten a la seva vida.

He après que en aquesta etapa del adolescent canvia la seva manera de pensament i és converteix en un pensament formal que els permet raonar, utilitzar la lògica, i treballar amb factors de la realitats o coses abstractes que abans no podien. Aquest pensament també és converteix en hipotètic-deductiu que els fa aprendre estratègies deaprenentatge i metacognició.

També no sabia que els adolescents son egocentristes perquè tenen noves capacitats de coneixement, que les ajuden a aconseguir allò que vulguin.

He comprès que el llenguatge també es desenvolupa en aquesta etapa. I també les intel·ligències múltiples que son les distintes capacitats que poden ser unitàries o prefixada estàtica e immodificable.

He après que hi havarius tipus de intel·ligència segons la capacitat i habilitats del individu: musical, cinètic-corporal, lògic matemàtica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal i naturalista.

He comprès que per tenir uns principis i uns valors i ha de haver un desenvolupament moral.

També he après que el adolescent comença a descobrir-se a si mateix, aquesta identitat que se va iniciant potser prematura, negativa, difusa u moratòria. Quan tot aquest esta consolidat l’adolescent és considerarà com un individu únic.

He comprès la importància de la família en aquesta etapa i també la dels grups de amics que aniran creen vincles afectius distintes.

Els texts m’han ajudat a comprès millor aquest tema, sobre tot en el aspecte dels diferents tipus de pensament i coneixement, i tambéel pensament moral.

He après que la motivació és com una manera de fer entendre als alumnes perquè fan una cosa i no altra. Si es una cosa que no té rellevància per a ells no atendran per moltes vegades que lis expliquis. El professor aquí té un paper important perquè està en la obligació de motivar als seus alumnes a través de la pràctica amb exercicis i activitats.

He comprès que per a lamotivació del alumne hi ha tres punts importants: com els adolescents construeixen el significat i el sentit de allò que aprenen, condicions per a que atribueixen sentit al que aprenen i diferents factors motivacionals per atribuir aquest sentit.

He après que per a que l’aprenentatge sigui bo sempre hi ha que haver relació entre continguts, professor i alumne. Aquest aprenentatge depens delsfactors motivacionals, afectius i relacionals.

He après que per a que l’alumne aprengui adequadament té que haver una disposició i un esforç per part del alumne, amb els coneixements previs i aprenen les seves metes i expectatives personals.

He comprès que hi ha varies condicions per donar sentit: la representació de la tasca i motius del aprenentatge, interès del alumne i percepció de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • aprenentatge
  • PAC aprenentatge
  • Nous aprenentatges
  • Aprenentatge
  • Aprenentatge
  • ACTIVITATS D ENSENYAMENT APRENENTATGE
  • Aprenentatge
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS