Aprenentatge

Páginas: 13 (3045 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2015
Naturalesa i Cultura: Tipus d’aprenentatge

Unitat 4

Aprenentatge
Activitats:
1- Definició de l’aprenentatge
2- Tipus de l’aprenentatge. Autors,
explica els passos de cada tipus de
aprenentatge, característiques, utilitats per la vida quotidiana. Dóna exemples
de cadascun dels tipus.
3- Dissenya tres experiments en els quals presentes cadascun dels tres tipus
d’aprenentatge.http://www.xtec.es/~jortiz15/conduct.htm
http://gemma.atipic.net/pdf/333AD20708A.pdf
http://www.bellera.org/portal/0304/psico/conductisme.doc
conductisme
https://www.youtube.com/watch?v=zVKdJ6CoqOQ 1 9.19min
https://www.youtube.com/watch?v=TMivqOIeF2M 2 8. 45 min
https://www.youtube.com/watch?v=CRTt37OaM3g 3 7.36 min
https://www.youtube.com/watch?feature=related&v=vMVaxktVJz4&hl=es&gl=ES

Nens salvatges:


Genie, lanena salvatge https://www.youtube.com/watch?v=YllwUXY67oMVictor d’Aveyron

L'enfant sauvage (François Truffaut, 1970)

https://www.youtube.com/watch?v=7KwQD8sEUWs
Conceptes fonamentals:
1.Conducta: Conjunt de reaccions d’un organisme en interaccionar-se amb el medi. És
el que un organisme fa o diu.
Reflex: és una resposta innata, automàtica i involuntària que es produeix com a
reacció aestímuls específics.
Pautes fixes d’acció: Conductes específiques de l’espècie, iguals cada vegada que
s’executen; un cop iniciades, sempre s’acaben; la majoria no són apreses (són
independent de l’entrenament específic);resistents al canvi i desencadenades per un
estímul específic. (per exemple la construcció dels nius dels ocells).
Es posa en dubte si els humans neixen amb pautes fixes d’acció o simés aviat naixem
amb un nombre determinat de reflexos, un programa maduratiu i una gran capacitat
d’aprenentatge.
Habituació: Quan un estímul es repeteix sovint redueix la capacitat de produir una
resposta. Podríem dir que ens hi acostumem.
Sensibilització: Disposició creixent a respondre, a un estímul.
1

Naturalesa i Cultura: Tipus d’aprenentatge

Unitat 4

1.Aprenentatge:
DEFINICIÓ: Tots aquellscanvis més o menys permanents que es produeixen en la
conducta del individu, per tal d’adaptar-se al medi.
Canvis Condicionats: après.
Canvis Incondicionats: no après o innat
Exemple: Tro (En)- pluja (Ei) r:busca cobert. (Ri)
Quan es sent un tro es busca cobert, el Tro passa a ser estímul condicionat i buscar
cobert una resposta condicionada.
Implica l’aprenentatge de relacions entre estímuls.Pretén que tant animals com
humans aprenguin la seqüència ordenada d’esdeveniments ambientals.
Una gran part de la conducta humana s’adquireix a través d’aquest aprenentatge,
tot i que el subjecte no tingui la intenció deliberada de canviar la seva conducta.
2. Tipus d’aprenentatge:
Mecanismes d’aprenentatge:
 1.Condicionament clàssic o responent.: Té un caràcter adaptatiu, ajuda als
organismes apreparar-se per a fets positius o negatius que són imminents.
relaciona un Estímul neutre (En) amb una resposta incondicionada (Ri).
 Estímul incondicionat: Provoca una reacció sense un entrenament previ. Per
exemple el menjar provoca salivació.
 Estímul neutre: estímul que no provoca cap reacció, abans del condicionament.
(só d’una campana).
 Resposta incondicionada: resposta provocada per unEi. Salivació produïda
mel menjar.
 Resposta condicionada: resposta provocada per entrenament o associació.
Saliva sentint campana.
1.Abans del condicionament
Ei--------------------------------------------Ri
(menjar)
(salivació)
En-------------------------------------no hi ha resposta
(soroll)
2.Assaig del condicionament
Ei-------------------------------------------- Ec
(menjar)
Ri
(salivació)3.Assaig de prova
Ec-------------------------------------------Rc
soroll
(salivació)

2

Paulov

Naturalesa i Cultura: Tipus d’aprenentatge

Unitat 4

Paradigma bàsic del condicionament clàssic, segons els experiments de Pavlov.
Amb un exemple tal vegada s’entendrà millor.
Pensem ara en algun estímul que ens provoqui automàticament una conducta qualsevol. Pensem quan
érem petits i anàvem al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • aprenentatge
  • Aprenentatge
  • PAC aprenentatge
  • Nous aprenentatges
  • Aprenentatge
  • ACTIVITATS D ENSENYAMENT APRENENTATGE
  • Aprenentatge
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS