apuntes historia contemporanea de américa

Páginas: 17 (4084 palabras) Publicado: 20 de mayo de 2013
Estudi Història contemporània d’Amèrica.
-

Procés d’emancipació americana

Els elements de la emancipació americana es la pròpia realitat social d’Amèrica, també té
molta importància la situació política de les metròpolis (tant Espanya com Portugal) que són
envaïdes per la França Napoleònica. Per tant una de les coses més importants en el procés
d’emancipació van ser les qüestions de lapolítica europea. Gairebé tots els processos
d’independència americans es produeixen quan a Europa hi ha convulsions (Napoleó o la
Restauració posterior).
- Fases de la independència americana
1) Abans de 1808:
Antecedents, origen i causes moviments emancipadores. Propòsits reformistes
d’Espanya (relació amb colònies). Primers impulsos per la independència. Precursors
de la independència.Alguns afusellats, altres després triomfadors. Crisis del domini
colonial americà.
2) 1808 – 1815:
Primers aixecaments americans  paral·lels amb l’ascens de Napoleó i conquesta
d’Europa. Situació revolucionària. A Amèrica s’aixequen contra Josep I (de França), per
tant van a favor de la monarquia espanyola, però a la vegada també es donen els
primers moviments independentistes.
3) 1816 –1830:
Es radicalitza el moviment independentista a Amèrica. Al arribar als anys ’30 gairebé
tota Amèrica s’independitza d’Espanya i Portugal.
1808 – 1810: lluita a favor de la Corona
1810 – 1815: Lluites per la sobirania
1815 – 1820: Independència i lluites contra la Corona.
1820 – 1830: Institucionalització de la independència.
Amèrica llatina: volia ser una sola realitat, però finalment ensurten més de 20 realitats
II. La situació d’Amèrica, els orígens de l’emancipació
A. Situació de l’Imperi Espanyol:
4 virregnats: - Virregnat de “Nova Espanya” (Mèxic/Centre Amèrica).
-Virregnat de “Nova Granada” (Santa Fe de Bogotà/ Colòmbia –
Veneçuela – Equador).
-Virregnat de Perú (Lima/Cuzco – Amèrica Andina: Xile, Perú, Bolívia).
- Virregnat de la Plata (Buenos Aires/ Argentina –Uruguai – Paraguai).
B. Situació de l’Imperi Portuguès:
Brasil: Capitanies (Penetrar cap a l’interior). Molta importància de la costa.
A. Es pobla molt la costa Americana, costa arribar a l’interior.

-

Diversitat: entre les colònies, les distàncies eren molt grans, diferències climàtiques,
problemes de comunicació. Colònies molt diferents. Això pot explicar que es fessin els
nous païsosen comptes d’un únic Estat.
Poblament: Població indígena, població importada esclaus, població espanyola i
portuguesa. El virregnat de Nova Espanya és el més poblat (gairebé la meitat de la
població americana. Illes plenes d’espanyols (a les capitals) i altres illes sense gairebé
explotació europea.
Economia:
Lingüística / Cultura:
L’ element uniformador de aquesta diversitat ésl’administració colonial i l’església.
Administració colonial: serveix per al control de la població i un procés de culturització.
L’Església: Uniformitzar la població i alhora cristianitzar, com també culturitzar.

Les colònies americanes formaven igual en teoria que qualsevol altre part d’Espanya
(s.XVI) en teoria els virregnats colonials equivalien als de la península.
Segle XVII
Relaxació del controlcolonial --< El control efectiu comença a baixar. Els criolls, tenen més
influència en l’aparell de l’administració dels virregnats. Relaxació del monopoli comercial.
S’obren més ports per poder arribar a les colònies, ports que comercien entre les colònies.
Creixement econòmic de les colònies. Cada cop hi havia més riquesa a les colònies arribava
menys or i plata i matèries primeres aEspanya. Treure més beneficis volien treure més diners
de la colònia. Reformes borbòniques van fer que això no es dugés a terme.
Independència del Brasil
Va ser una independència des de dalt, es a dir, no va ser el poble el que demanes la
independència, sinó les altes instàncies del Brasil: El propi monarca portuguès. Va haver un
caràcter més o menys pacífic. La pròpia monarquia portuguesa o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • historia contemporanea de america
  • Historia Contemporánea De América
  • Historia Contemporánea De América Latina.
  • México. historia contemporánea américa latina
  • Tulio Halperin Donghi “Historia Contemporánea De América Latina”
  • apuntes historia contemporanea
  • Apuntes De Historia Contemporanea Uaslp
  • Historia de america latina contemporanea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS