AQÜEDUCTE DE SEGOVIA

Páginas: 6 (1409 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2013

Aqüeducte de Segòvia
1. Situa l’obra en el context cronològic, històric i cultural corresponent.
La seva situació cronològica ha causat bastants problemes, ja que se’n coneix poc sobre la seva història i la filiació.
La situem a la roma imperial, època de màxima esplendor romana(finals s I principis del s II dc.) , tot i que la data exacte és desconeix. Hi ha varies teories sobre aquesta,alguns historiadors la daten a l’època del emperador August, basant-se en que apareix representat en múltiples làpides del moment i els caràcters d’aquestes són propis de la època d’Agust.
Altres historiadors la situen amb l’emperador Claudi pels tipus de sistemes constructius i els detalls d’aquest, comparant-la amb el aqüeducte d’Aqua Claudia a Roma el qual posseeix paràmetres i tècniquesconstructives similars.
També l’atribueixen a Nerva a causa de la inscripció central d’aquest. I per altre banda, molts historiadors pensen que podria ser de l’època del emperador Trajà, ja que es va preocupar molt per la realització de grans obres a Hispania ( principis dc.). Amb tot això, però, s’atreveix a apostar-se que l’aqüeducte és de la segona meitat del segle I dc., amb l’emperadorClaudi (52dc.) o a principis del segle II dc, amb l’emperador Trajà en un moment on l’Imperi, perfectament consolidat, podria permetre’s fer aquestes magnífiques obres.La ciutat de Segòvia no era colònia romana, ni tampoc capital jurídica, se la reconeix com civites, que son unitats organitzatives indígenes anteriors. Aquesta urbanització provincial es produeix quant l’imperi ha arribat a la sevamàxima expansió i desenvolupament, posseeix el màxim prestigi i exerceix un control efectiu en el pla militar i administratiu sobre les províncies.
L’ urbanisme Romà estava construït per un sistema ortogonal és a dir els carrers que es troben en un punt,proporcionats i equilibrats. La ciutat romana era de planta rectangular amb una porta d’accés en cada punt cardinal (si l’espai ho permetia) id’aquestes sortien dos carrer principals : Cardus i Decumanus, els quals en la seva intersecció hi havia un espai obert, que se’l coneix com a Forum, aquest era un espai públic on estan els edificis més importants. Les classes socials establertes eren : els patricis ,que vivien en les domus i era la gent adinerada i amb privilegis, i els plebeus, la gent del poble pobre que vivia en les insulae i no teniencap privilegi. Després estaven els esclaus els quals se’ls consideraven sense cap tipus de valor i eren “ propietats” de la gent romana. El seu pensament d’aquell moment era : menjar i divertir-se (panem et circenses) , aquests dos portaven la felicitat. L’espai lúdic més important era el amfiteatre, tot i que també hi havia d’altres com teatres,circs o termes.

2. Digueu a quin estil pertanyl’obra i enumera cinc característiques formals o conceptuals d’aquest estil.
Aquest aqüeducte pertany a la roma Imperial , la qual basa gran part de les seves construccions en la combinació d’estils etrusc i grec, combinen el sistema voltat propi de etrusc, amb l’arquitravat pròpiament grec aconseguint un estil propi, original i característic romà. Les seves construccions es basen en un caràcterfuncional i pragmàtic i tenen una impressió monumental reflectant sempre la fi propagandística i commemorativa de les seves construccions per tal d’enaltir el seu poder de l’emperador.
Utilitzen els ordres dòric, jònic i corinti propis d’influència grega en les columnes, donant-los una utilitat molt particular romana, també utilitzen el ordre toscà, que és molt semblant al dòric però amb unfust totalment llis. Treballen en sec, tractament isòdom, o en ramassa el qual era genuïnament romà. Els seus temples no tenen la part posterior és a dir l’opistòdom que trobàvem en els temples grecs ja que no li donen cap importància. En canvi, mostren un gran interès per la part frontal, a més l’exterior dels edificis romans no tenen complexitat en relleu com els grecs, ja que la importància...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aqüeducte De Segovia
  • Aqüeducte de Segovia
  • Aqueduct of segovia
  • Aqüeducte
  • Segovia
  • segovia
  • aqueducte de tarragona
  • Aqueducte De Tarragona

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS