Conceptos economia

Páginas: 2 (500 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
Canal de distribució: És el recorregut que segueix el producte des de la seva fabricació fins que arriba en mans del consumidor.
Cartera de productes: Està formada pel conjunt de productes queofereix una empresa. Poden serde diferents marques.
Cicle de vida d'un producte: És la vida d'un producte i té diferetes etapes : l'Introducció,el creixement, al amduresa, la saturació i el declivi.Components del producte: El component bàsic és la seva capacitat per satisfer les necessitats. Però hi han altres com : la marca, l'envàs, l'embalatge i el disseny.
Criteris de la segmentació de mercat:La segmentació de mercat es dividir el mercat i decidir a quin tipus de consumidor es dirigeix el seu producte. Hi han diferents criteris: Demogràfic, Geogràfic, Sociològic, Sicogràfic.
Diferenciacióde productes: Aquesta estratègia posa l’èmfasi en alguna característica del producte perquè els clients el considerin únic i, així, aïllar-lo de la competència. Exemple: Coca Cola / Pepsi Cola.Estratègia desnatació: Es l'estratègia en la cual es llança el nou producte amb un preu alt per donar idea de qualitat. Al rpincipi nomes el compraran els clients amb mes diners i depres es baixa elpreu per arribar a altres segments.
Estratègia de penetració: Es l'estratègia en la cual es llança el producte a un preu baix i es fa molta publicitat. Perque hi han altres empreses que et poden fercompetencia.
Fixació del preu del mercat: La fixació del preu es molt important perquè té repercussió en la demanda, i en el nivell de vendes i la rendabilitat de l'empresa.
Franquícia: Acord perutilitzar el nom, marca o sistema comercial d'una empresa a canvi d'una compensació.
Marca: És el signe o símbol que permet identificar o distingir un producte.
Marketing directe: Sitema de per vendreque consisteix en establir un diàleg amb el client per incentivar la seva compra.
Marketing mix: és la convinació en el pla de marquèting de les quatere polítiques (producte,preu,distribuciói...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ECONOMIA CONCEPTO
  • ECONOMIA conceptos
  • El concepto de economia
  • Conceptos De Economia
  • conceptos de economia
  • Conceptos de la economia
  • Conceptos Economía
  • conceptos de economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS