Definir 2

Páginas: 4 (971 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2015
1. Definir contaminant químic. Què és un residu? Proposa un exemple.
S’entén per contaminant qualsevol substància no afegida de manera intencional a l’aliment, però que es pot incorporar enqualsevol etapa de la producció, fabricació, transformació, preparació, tractament, envasament, empaquetament, transport o emmagatzematge d’aquest aliment; o com a conseqüència de la contaminaciómediambiental. Cal fer una diferenciació amb els residus, que són fruit de la incorporació de substàncies durant els tractaments en els procesos de producció.
Residu: Són aquellsmaterials generadors en lesactivitats de producción, transformació i consum que no han alcasat en el context en el que són generadors ningún valor comercial. La carencia de aquest valor pot ser degut tant a la imposiblitat de serreutilitzat de nou, per no existir la tecnología adequada de recuperació, com per no ser posible la comercialització dels productes recuperats i/o en ells en contenidors.
2. Quins són els principalscontaminants que proposa el text i en quins aliments es troben? Buscar el Reglament núm. 466/200, està vigent?, en cas negatiu, quina norma el subtitueix?
nitrats (en enciam i espinacs)
aflatoxines (encacauets, fruits de closca, fruita seca, cereals, llet i espècies)
metalls pesants (plom, cadmi i mercuri en diferents aliments)
3-monocloropropanodiol (3-MCPD) (en salsa de soja i proteïna vegetalhidrolitzada)
dioxines (en diferents aliments)
estany inorgànic (en diferents aliments)
ocratoxina A (en cereals i productes de cereals, cafè, vi, raïm i productes derivats)
patulina (en suc de poma ialtres productes elaborats amb poma o suc de poma)
hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) (en diferents aliments)
toxines de fusàrium: deoxinivalenol (DON) i zearalenona (en diferents aliments)

Noestà vigent el Reglament núm. 466/200 i és modificacda per «Reglament (CE) núm. 684/2004 de la Comissió, de 13 de abril de 2004.
3. Consultar el Reglament de la Comisió (CE) 1881/2006. Consultar els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 2 0 Definir Riesgo
  • Taller 2 Definir el alcance del SGC
  • Taller 2 Definir el alcance del SGC
  • Taller 2 Definir el alcance del SGC
  • Actividad 2 Pensamiento Del Diseño Definiendo El Problema
  • definir
  • DEFINA
  • sin definir

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS