Delictes contra la indemnitat i llibertat sexual

Páginas: 10 (2475 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2012
TEMA 1. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT i la indemnitat SEXUAL
INTRODUCCIÓ
En el títol VIII del llibre II del Codi penal es recullen tots els delictes que atempten contra la llibertat sexual de les persones.
El Codi penal de 1995, Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, va introduir modificacions en aquest conjunt de delictes: els conceptes d’agressió i d’abús sexual. Aquests tipus esmentats esdiferencien en el fet que en el primer hi ha d’haver violència o intimidació en l’acció i en el segon no, només falta de consentiment o abús de superioritat.
D’altra banda, apareix per primera vegada en un codi penal espanyol la figura d’assetjament sexual, delicte que dóna resposta a situacions d’aquesta mena en l’àmbit laboral, docent o anàlegs.
Tot i aquesta nova regulació, l’esmentat títolha estat modificat per la Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril, per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre i, finalment i amb profunditat, per la Llei orgànica 5/10, de 22 de juny.
Agressions sexuals
Tipus bàsic
L’article 178 diu: “qui atempti contra la llibertat sexual d’una altra persona, utilitzant violència o intimidació, serà castigat/da com a culpable d’agressió sexual amb la penade presó d’un a cinc anys.”
Una agressió és qualsevol acte que no consisteixi en penetració de cap mena, fet amb violència (força física, ús de la força física, suficient per doblegar la voluntat del/de la subjecte passiu/va) o intimidació (acció física o moral, traduïda en l’amenaça d’un mal o perjudici per a la vida, la integritat física o la reputació del/de la subjecte passiu/va, sempre quesigui greu o immediata).
Atès que en aquest tipus delictiu (tant en el tipus bàsic com en l’agreujat) hi ha d’haver violència o intimidació en l’acció, la comissió és sempre dolosa.
Tipus agreujat
L’article 179 diu: “quan l’agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal o introducció de membres corporals o d’objectes per alguna de les dues primeres vies, la pena serà depresó de sis a dotze anys”.
L’acció és refereix a la penetració total o parcial, vaginal, bucal o anal (accés carnal), o introducció de membres corporals o d’objectes per via vaginal o anal, sempre amb violència o intimidació.
L’article 180,1 recull cinc circumstàncies que fan que agreugi la pena de cinc a deu anys de presó (si es donen en el tipus bàsic), i la pena augmenti de dotze a quinzeanys (si es donen en el tipus agreujat). Aquestes circumstàncies són les següents:
1a. Quan la violència o intimidació exercitada sobre el subjecte passiu o víctima tingui un caràcter marcadament degradant o vexatori.
2a. Quan el delicte sigui dut a terme per dues o més persones que actuïn en grup (conjuntament).
3a. Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat,malaltia, discapacitat o situació, llevat el que disposa l’article 183 CP.
4a. El fet de fer valer, en el moment de cometre el fet delictiu, la relació de superioritat o parentesc entre el subjecte actiu i passiu.
5a. Quan es facin servir armes o altres mitjans igualment perillosos capaços de produir la mort o les lesions recollides a l’article 149 (pèrdua o inutilitat d’un òrgan o membre principal, od’un sentit, impotència, esterilitat, greu deformitat o greu malaltia somàtica o psíquica) o recollides a l’article 150 (pèrdua o inutilitat d’un òrgan o membre no principal o deformitat).
Si es donen dues o més circumstàncies en el mateix fet delictiu, les penes s’imposaran en la seva meitat superior (article 180.2).
-------------------------------------------------
Allò que caracteritzal’agressió sexual és l’existència de violència o intimidació a l’hora d’atemptar contra la llibertat sexual de les persones.
Abusos sexuals
Tipus bàsic
L’article 181 diu: “qui, sense violència o intimidació i sense consentiment, realitzi actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona, serà castigat/da com a culpable d’abús sexual amb la pena de presó d’un a tres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • la llibertat i el catala
  • La llibertat i la responsabilitat
  • Delictes Contra El Patrimoni I L'Ordre Socioeconòmic
  • El Delicte De Contraban
  • Delitos Contra La Integridad Sexual
  • Delitos contra la libertad sexual
  • Derecho Contra La Integridad sexual
  • delitos contra la integridad sexual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS