Delta Airlines

Páginas: 4 (947 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2012
Preguntes a resoldre

1. Que s'entén per necessitat? Persegueix Starbucks cobrir les necessitats dels seus clients? En cas afirmatiu, identifiqueu les diferents necessitats que cobreix Starbucks iclassifiqueu-les segons grups.

La necessitat es allò que hom desitja satisfer amb caràcter mes o menys obligatori , en funció de la força d’aquest desig les necessitats es classificaran segons laseva importància.
Tot i que les necessitats que pretén cobri Starbucks no son essencials. En la societat consumista i en molts casos estressant en la que vivim , la companyia pretén arribar alsclients oferint una experiència de descans , de desconnexió com diu en el text entre la vida laboral i la llard per poder conversar o esbargir-se amb companyia . En aquest sentit cobriria una necessitatsocial . Starbucks intenta arribar a tot tipus de client des de famílies i treballadors , a grups d’amics es a dir en un mateix espai trobes diferents ambients tant per mantenir relacions socials comper donar a entendre un reconeixement o estatus ja que estem parlant d’una marca on pot ser tothom no pot accedir-hi. Així doncs tenim que Starbucks pot cobrir dos necessitats en la piràmide de Maslow: Necessitats Socials i Necessitats d’estima.

2. Descriviu bàsicament els perfils de clients (tracteu d'identificar-los amb una denominació/etiqueta) de Starbucks. Establiu una associació entreels grups que identifiqueu i els productes i serveis que ofereix.

Els clients que abasteix l’empresa oscil·la entre un tipus de client mes informal com serien els grups d’amics o famílies fins a untipus de client mes formal com seria el treballador uniformat que en alguns casos no tindrà temps de gaudir de l’experiència però si del producte que s’ofereix . El tipus de clientela que habitua enaquestes cafeteries es molt internacional ja que es una marca que presta confiança amb sucursals per tot el mon , el seu reconeixement i la seva ubicació en grans capitals del mon fa que el tipus de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Delta Airlines
  • Delta Airlines
  • Delta Airlines vs Singapore Airlines
  • Modelo De Negocio – Sector Aerolíneas – Delta Airlines Y Avianca
  • Caso delta airlines
  • Caso Delta Airlines
  • Caso Delta Airlines
  • Informe Delta Airlines

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS