derecho

Páginas: 3 (506 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014

Cas pràctic sobre les reserves

1. Qüestionari

Tenint en compte el que estipula la Convenció de Viena sobre Dret dels Tractats, determinar les conseqüències jurídiques que tindrien per a laresolució d’aquest cas la reserva formulada per Iran i l’objecció presentada a la mateixa per Alemanya.

En primer lloc, hem de dir anteriorment a l’existència de la Convenció de Viena sobre Dretdels Tractats, els altres tractats (com la declaració de l’any 1959 i 1979) no produien efectes jurídics.

Aquest cas ens trobem amb que s’ha presentat una reserva que no és compatible amb eltractat, ja que es dona una situació de desprotecció dels drets dels nens. Iran té una reserva que atorga la pàtria potestat al pare i permet que aquest es pugui quedar amb el seu fill (perquè s’hareservat el dret de no aplicar cap disposició o article de la Convenció que sigui incompatible amb les lleis islamiques o amb la legislació interna en vigor).

Arribat en aquest punt hauriem dedeterminar si la reserva es incompatible amb la finalitat o objecte del tractat. Pel que fa als efectes de la reserva, aquests depenen de la acceptació u objecció de la mateixa. En aquest cas ens trobem quees formula una reserva i Alemanya s’oposa, però no es nega a la celebració del tractat i en aquest cas les disposicions afectades per la reserva no s’haurien d’aplicar entre sí (Art. 21.3 Conveni deViena), ja que seria el més coherent. En aquest cas, la potestat correspondria a la mare, però es dificl arribar a una solució, tot i que existeixen diverses alternatives per resoldre’l: podriem dir quecom que el nen va néixer a Alemanya se li hauria d’aplicar el dret alemany, i en aquest cas es retornaria a Alemanya; també, si no regeix la reserva, considerem que regeix la legislació alemanya; Amés a més, seria possible també denunciar el cas davant de Tribunals internacionals; Tanmateix es podria retirar la reserva o bé modificar-la i en els dos casos caldria modificar les disposicions del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Derecho De Los Derechos
  • derecho al derecho
  • EL DERECHO DE LOS DERECHOS
  • Del estado de derecho al derecho del estado
  • el derecho en el estado de derecho
  • Derecho
  • Derecho
  • Derecho

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS