Desenvolupament i aprenentatge

Páginas: 2 (411 palabras) Publicado: 22 de marzo de 2012
Després de la participació al debat al llarg d’aquesta setmana, n’he pogut extreure 5 idees clau les quals les he anat formulant a partir de les reflexions i les hipòtesis que han anat sorgint apartir de la interacció amb els companys i companyes del meu grup de debat. Aquestes idees són les següents:
- És necessària l’herència( factor endogen) i l’influencia de l’ambient (factor exogen)per aquè es produeixi el desenvolupament. Si un d’aquests dos falla o els dos, es quan aquest desenvolupament es dóna de forma incorrecta (com a passat en el cas de la Genie, la qual ha estat privada del’influencia de l’ambient, factor exogen). Per aquest motiu, els infants com a sistemes oberts que són,necessiten rebre aquests estímuls (pertorbacions) del seu entorn per a produir canvis odiscontinuïtats que permetin a l’infant anar reorganitzant-se i començar a formar així una xarxa d’interaccions cada cop més àmplia (nínxol ecològic)

- Hi ha aspectes del desenvolupament que són més difícilmentmodificables per l’entorn i en canvi, d’altres com l’evolució del llenguatge, que ho són més i per aquest motiu hi ha una interacció entre els dos factors (el mecanisme innat de la parla i unaestimulació de l’exterior) que es fa necessària.

- Hi ha uns període de temps( fins la pubertat) en què el cervell té una major plasticitat i per tant, és en aquest període de temps on es donen més fitesen el desenvolupament. A partir d’aquest moment es perd plasticitat però no capacitat d’aprenentatge(com ens ha demostrat el cas de la Genie). Per tant, el període crític de desenvolupament delllenguatge, tot i que no es “determinant” si que en aquest temps el desenvolupament serà “òptim" , més ràpid i fàcil ja que les nostres estructures estan preparades per a l’adquisició del llenguatge.

-Si privem a l’infant dels àmbits (l’escola, la família i els amics..) el desenvolupament de l’infant serà molt precari com hem pogut veure en el cas de la Genie ja que no pot realitzar cap...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Desenvolupament i aprenentatge surant l'edat escolar
  • Pac1 desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar
  • Aprenentatge I Desenvolupament Motor
  • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3
  • desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar PAC 1
  • Dificultats d aprenentatge i trastorns del desenvolupament

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS