Diseño tecnopedagógico o instruccional. model assure

Páginas: 6 (1317 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2010
Activitat 3: Disseny tecnopedagògic o instruccional
Després de conèixer els diferents models de disseny tecnopedagògic existents i després d’haver valorat la seva relació amb el curs de formació presentat a l’activitat anterior, considero que és més addient el model ASSURE pel desenvolupament del disseny del curs de formació per a formadors online. A continuació, detallo en petites pinzelladesels motius principals que m’han fet decantar per aquest disseny instruccional en concret: inicialment vaig pensar que no seria mala idea utilitzar el model més comú i genèric de disseny: ADDIE. Un tipus de curs com el plantejat necessita d’un disseny prou clar, amb unes fases fonamentals i concises i aquest model ho és. Però tot seguit vaig revisar el cas i realment el que m’interessa és un modelque concreti molt més en l’ús de les TIC, i sobretot que doni especial rellevància a fases com select, utilize i require, sobretot aquesta última, que destaca el paper actiu de l’alumne, la seva participació i col·laboració en un espai virtual. L’ASSURE és el model idoni per a conceptualitzar la creació d’un curs en línia, com és el cas que ens ocupa. Per una altra banda, models tecnopedagògics comel 4C/ID i el Prototipatge Ràpid no serien convenients en aquest cas, ja que el que volem precissament és una definició clara dels objectius que volem aconseguir amb el curs, una concreció que no aconseguiríem pas amb aquests tipus de models.
A continuació faig referència a les diferents fases del model ASSURE, que he seguit per dissenyar el curs de formació de formadors online:

1ª FASE:ANALIZE
Anàlisi de l’alumnat: Qui són? Quines experiències han tingut? Coneixements i habilitats de les què parteixen? A quin estil d’aprenentatge estan acostumats? Se senten còmodes fent servir l’equip i comunicant-se per mitjà del text basat en web?
La demanda va sorgir del claustre de professors d’un institut quan a finals del curs passat van plantejar-se cap a on aniria orientada la formaciópermanent del professorat pel curs vinent. Es va decidir que una sèrie de tutors, concretament els tutors dels grups de Batxillerat serien els que iniciarien aquest curs de formació per a formadors online. Les noves necessitats del centre i dels propis alumnes demanava amb força una nova orientació de les àrees curriculars i la metodologia en l’aprenentatge. Van pensar que les assignatures, que nodeixarien de donar-se de manera presencial tindrien un referent en una plataforma virtual en la que alumnes i mestres podrien comunicar-se i aprendre junts. Per això, calia dotar de capacitats i habilitats als tutors i tutores en el maneig d’una plataforma virtual com és el moodle. Es tracta doncs d’un curs sobre moodle fet amb moodle, d’aquesta manera afavorim l’aprenentatge vivencial. I com no, larealització d’aquest curs també es faria online, així es permet la flexibilitat i llibertat horària en aquest cas dels i de les mestres a l’hora de realitzar-lo. Tots els tutors inscrits al curs de formació han dut a terme experiències tecnològiques a les diferents àrees curriculars, però cap d’ells ha fet servir cap plataforma virtual per a l’aprenentatge continuat de l’alumne. És a dir, anivell maneig d’internet, editar documents, maneig de material multimèdia no hi haurà massa problema. Les dificultats poden venir a l’hora d’entendre el funcionament i les possibilitats que ofereix un nou entorn virtual que mai han experimentat.

2ª FASE: STATE
Fixar els objectius: metes didàctiques i resultats esperats del curs de formació. Quins són els resultats de l’aprenentatge del curs i decada unitat? Què esperem que sàpiguen els alumnes? De què seran capaços al finalitzar el curs? Què aprendran de nou enllaçant amb els coneixements previs? Tenir en compte les 3 categories de resultats: habilitats, coneixement i disposicions.
Amb aquest curs, el que es pretén, a més de promoure l’ús de les TAC a les aules, és principalment conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EL MODELO ADDIE EN EL DISEÑO INSTRUCCIONAL
  • Modelos de diseño instruccional
  • Modelo Kemp de Diseño Instruccional
  • Modelos De Diseño Instruccional
  • Diseño Instruccional Modelo Acad
  • modelo de diseño instruccional
  • Cuadro comparativo de modelos de diseño instruccional
  • Experiencia En La Implementación De Un Modelo De Diseño Instruccional

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS