Durkheim, dewey, meirieu

Páginas: 3 (691 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
Introducció

En el món de la pedagogia han hagut diferents influències de la sociologia i la filosofia, aquesta és una petita mostra del que van influir tres innovadors pedagogs en la teoria del’educació, cadascú en el seu temps i context però tots amb punts en comú com quin es el nucli on s’ha de centrar l’educació i en el procés de socialització.

Durkheim
Fundador de la sociologia,i creu en que aquesta ha de centrar-se en la societat i no en les accions dels individus.
La societat es forma segons les necessitats del temps, espai, i forma de viure, per això mateix es vatransformant segons el context on succeeix. A més l’educació s’ha de transmetre de adults als joves per poder introduir-los a la vida social. L’educació no fa a l’home, sinó que el va modelant.
Lafunció de l’estat en l’educació es d’auxiliar, ha de oferir ajuda als individus que no poden accedir a l’escola, sense induir els seus pensaments polítics en aquesta, "l'educació d'un infant correspon alspares i que l'estat hauria de limitar-se a fer de suport auxiliar o substitut de la família en cas que fos necessari..."[1].

Dewey
Un dels fundadors de la filosofia dins d’un clima socialobert, representa la pedagogia progressista. Creu que la forma de millorar la societat es amb les reformes pedagògiques.
L’educador es un guia i orientador dels alumnes, aquest ha de oferir activitatsque reprodueixin situacions de la vida real i cercar objectius que es centrin en els interessos dels infants. Així doncs, a de impartir una educació activa on es reforcin els beneficis intel·lectuals ies doni llibertat, aprofitant els errors com a lliçó.
Per Dewey l’educació forma ciutadans per viure en comunitat, però no te com a fi crear un individu ideal per a la societat en la que viu, sinóajudar-lo a resoldre problemes que se li puguin presentar dins l’àmbit físic i social. D’aquesta manera “la educación es el método fundamental del progreso y la reforma social”[2], es a dir no...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis comparativo de durkheim, dewey i meirieu
  • Dewey-Durkheim
  • Ideas de dewey y durkheim
  • Durkheim y dewey
  • Meirieu
  • meirieu
  • Dewey
  • dewey

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS