Enquestes crohn

Páginas: 7 (1563 palabras) Publicado: 29 de noviembre de 2011
Carmen González Núñez

1 batx D

ÍNDEX

-Tema escollit ................................................ Pàg. 3

❑ Què és la EII
❑ Diferències entre Colitis Ulcerosa i Crohn

-Objectius .................................................... Pàg. 3

-Tipus d’investigació i mètodes utilitzats
per assolir l’objectiu...................................... Pàg. 4

-Procés del treball ............................................. Pàg. 4

-Hipòtesis ............................................ pàg. 5

-Resultats .............................................. Pàg. 6

-Bibliografia....................................... Pàg. 6

Tema escollit:

El tema escollit parla bàsicament de les malalties inflamatòries intestinals i per tal d’entendre millor la recerca d’aquest treball ens endinsarem en la descripció de les EII.

Què és la EII?

• La EII és una malaltia crònica, que fins ara no s’ha trobat cap cura, no és contagiosa i si rep les atencions pertinents no téperquè ser mortal.
• Aquesta malaltia no entén de sexes, és a dir, afecta tant a dones com a homes.
• L’edat de diagnòstic pot variar, generalment es troba entre els 15 i 25 anys, però cada cop més arriben casos de diagnòstic a la infància.
• És una malaltia autoinmune, és a dir, relacionada amb el sistema defensiu del cos, igual que l’artritis reumatoide, la esclerosis múltiple ladiabetis juvenil etc.. en el cas de la EII afecta al aparell digestiu, però es compatible amb qualsevol d’aquestes altres malalties comentades amb anterioritat.
• És una malaltia habitual en els països desenvolupats i rara als països pobres.
• En els últims anys la quantitat de diagnòstics ha augmentant fins al punt de ser considerada una de les malalties de major progrés en el món occidentali ja no és una malaltia estranya doncs, cada cop més hi ha un coneixement progressiu dins la societat.

• La EII te dues variants molt similars anomenades Colitis Ulcerosa i Malaltia de Crohn. Aquestes dues es basen en que un cert tipus de glòbuls blancs que ataquen al propi cos, aquest atac activa un procés inflamatori a l’aparell digestiu i sorgeixen les inflamacions, els sangrats, eldolor abdominal el trencament dels teixits intestinals fins la formació d’ulcerats. La permeabilitat de la pared intestinal augmenta i hi ha major absorció de possibles productes perjudicials per la salut

Diferències entre Colitis Ulcerosa i Crohn
➢ La Colitis Ulcerosa fou descoberta el segle passat. Es formen moltes ulceracions a la superfície del intestí gros (colon) comencen,generalment a la part final de l’aparell digestiu, al recte. En cap cas, la colitis ulcerosa afecta al intestí prim.
➢ La malaltia de Crohn es va descobrir al 1932 a Nova York pel doctor Crohn. Les ulceracions són més profundes i poden comprendre tot el tracte digestiu, des de la boca fins a l’anus. Té moltes complicacions com fístules, estenosi i inflamacions.

Objectius:

L’objectiuprincipal del treball és poder esbrinar com afecta la malaltia en diferents persones de diferents parts d’Espanya, com afecta a la seva vida quotidiana i la gent que els envolta (amics i familiars)
A mesura que investigava el tema i recopilava la informació existent sobre el tema, va sorgir la incògnita de si l’estat d’ànim afectava o no als pacients d’aquests trastorn inmunitari.
Finalment, i perfer el treball més complert, vam introduir un seguit d’enquestes per familiars i amics per esbrinar com veia l’entorn del pacient la malaltia, els diferents punts de vista.
Amb això preteníem donar-li un punt més objectiu dins del que seria la opinió personal de cada persona i les seves experiències.

Tipus d’investigació i mètodes utilitzats per assolir l’objectiu:

Per tal de trobar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • enquesta
  • enquesta
  • Enquesta
  • Enfermedad de crohn
  • enfermedad de crohn
  • Enfermedad de crohn
  • hc de crohn
  • Enfermedad de crohn

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS