Ensayo De Oliver Twist

Páginas: 4 (973 palabras) Publicado: 23 de octubre de 2012
Oliver Twist no és tracta merament d’una obra mestra de Charles Dickens, sinó va més enllà. L’autor presenta un conjunt d’idees molt interessants, unes mantingudes vives per diferents estudis iteòrics sobre la delinqüència juvenil fins l’actualitat, i d’altres que han quedat obsoletes. La història narrada per Dickens s’ha convertit en un reflex fidel de la situació infantil del segle XIX. Oliver,és un noi orfe que es cria en un hospici, és maltractat i utilitzat per una funerària, reclutat per una banda de lladres... Però tot i així es manté innocent i lliure de les males costums a les quees veu obligat fer front al llarg de la novel·la.
En primer lloc, trobem com idea principal i manifesta al llarg de tota la novel·la, el fet que els nens delinqüents son descrits com: pobres, urbans,sense família, membres de bandes, viuen al carrer sense treballar on adquireixen habilitat per robar mitjançant un aprenentatge, sovint son instrumentalitzats per gent adulta... Tota aquesta realitatsegueix vigent avui en dia en un conjunt de teories derivades de l’Escola de Chicago on les influencies i factors socials hi juguen un paper molt important ja que posen en relleu el paper explicatiuentre la desorganització , falta d’integració i l’aparició de la conducta delictiva.
Per una banda, m’agradaria destacar la teoria de la neutralització i la deriva de Skyes i Matza (1957), moltconeguda dins la teoria del control social informal. Tal i com es pot observar al llarg de la novel·la , observem un context on els joves es troben en un estat de deriva i tendeixen a situacions propensesa la delinqüència.
I per un altre banda, destacar l’autor Cohen (1955) amb la seva teoria del status i subcultura , representativa dins de la teoria de la tensió. Aquesta, considera que el detonantprincipal de la conducta delictiva, és la unió de joves en grups subculturals que rebutgen els mitjans o objectius socials establerts i fixen com a guia noves conductes exaltant un sistema de vida...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ensayo y bosquejo oliver twist
  • Ensayo a partir de la Película Oliver Twist
  • Oliver Twist
  • OLIVER TWIST
  • Oliver Twist
  • oliver twist
  • Oliver Twist
  • Oliver twist

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS