estado del bienestar

Páginas: 8 (1872 palabras) Publicado: 26 de septiembre de 2014
MODELS SOCIALS EUROPEUS: L’ESTAT DEL BENESTAR
A QUÈ ANOMENEM SOCIETAT DEL BENESTAR?

L’estat o societat del benestar (Welfare society en anglés) és un sistema econòmic i polític basat en reconèixer una sèrie de drets que posseeix la població. El seu principal objectiu, en principi, és fer que els ciutadans tinguin un nivell de vida digne, afavorint així a la reducció de desigualtats socials.Per a aconseguir-ho ha de dur a terme una política que cosnisteix en implantar una sèrie de serveis socials per a tota la població civil. Val a dir que tant les diferències històriques, culturals, socials, demogràfiques i econòmiques entre països fan que l’estat del benestar evolucioni d’una manera o d’una altra, fet que fa que no puguem parlar d’un estat permanent, sino que més aviat canviant.També ha set descrit per el sociòleg T.H. Marshall com a societat on es combina la democràcia, el benestar i el capitalisme. Per tant, podem parlar de societat des de l’àmbit polític, sociològic o econòmic, però també des de molts d’altres com l’educatiu, el sanitari, el jurídic, … És per això que l’Estat ha de garantir alguns serveis com l’educació, la sanitat, els subsidis de malaltia,jubilacions o atur.

PILARS DE L’ESTAT DEL BENESTAR
L'Estat del Benestar descansa sobre quatre pilars:
L'educació, obligatòria i gratuïta en les primeres etapes, i fortament subvencionada en els nivells superiors.
La sanitat, universal i gratuïta, malgrat que en alguns llocs d'Europa comença a estar restringida a certs col · lectius, i el ciutadà comença a contribuir al cost.
La seguretatsocial, fonamentalment les pensions que varien segons les remuneracions salarials realitzades pels treballadors al llarg de la seva vida laboral, encara que també, les assegurances que atenen a diferents situacions (orfandat, viduïtat, malaltia, etc.).
Els serveis socials, conjunt d'ajudes destinades a cobrir necessitats de certs col · lectius menys afavorits dins el context social.EXTRET DEWIKIPÈDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar

ORIGEN
Molts països europeus estaven arruinats després de la Segona Guerra Mundial, i això va fer que europa perdés la seva hegemonia en el món. Per a canviar la seva situació, europa es va haver de plantejar unasèrie de mesures financeres per dur a terme un període de reconstrucció, així com establir bases sobre el futurdesenvolupament econòmic. És en aquest context on hem de situar, per exemple, els Acords de Bretton Woods o la creació d’organismes econòmics, com l’FMI i el Banc Mundial, que serien
els encarregats de garantir i controlar l’estabilitat econòmica europea i mundial.
Els acords de Bretton Woods, firmats al 1944, buscaven l’estabilitat de les monedeseuropees, i es va fixar el dòlar coma moneda de referènciainternacional, amb la seva paritat amb l’or. El Fons Monetari Internacional i el Banc mundial tenien l’objectiu de estabilitzar el sistema econòmic i promoure les inversions i préstecs a països amb mancançes.
Aquests acords van ser fonamentals per poder parlar de societat de benestar, però hi ha un fet que és el més bàsic de tots: la creació del pla Marshall, una proposta nord-americana d’ajuda alspaïsos europeus. Per tant, el Pla Marshall va ser el motor de l’aixecament europeu des de 1948. Degut a aquest, es van invertir a Europa uns 13.000 millions de dòlars la qual cosa va permetre a Europa iniciar un procés de reconstrucció, basat fonamentalment en inversions en tecnologia, energia, siderúrgia,…És a dir, es va reactivar l’economia per tal d’evitar revoltes socials. L’acceptaciód’ajudes que proporcionava el Pla Marshall va significar que els EEUU tinguessin un control sobre la economia dels estats europeus, ja que van poder donar sortida als seus excedents industrials i agraris en el mercat europeu. Els préstecs del Pla Marshall van suposar un mètode per assegurar la demanda industrial nord-americana a través d’unes exportacions a Europa.
A partir dels anys 50 l’Europa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bienestar
  • Estado Del Bienestar
  • Estado bienestar
  • Estado De Bienestar
  • estado de Bienestar
  • Estado del bienestar
  • Estado De Bienestar
  • El estado del bienestar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS