Estrategia Didáctica

Páginas: 5 (1240 palabras) Publicado: 23 de enero de 2013
ESTRATÈGIA FINAL

Breu descripció del projecte

En primer lloc, es farà una primera sessió, on es treballarà de forma teòrica la situació dels òrgans dintre el cos humà, i les funcions que duen a terme.

A la següent sessió, es presentarà als nens/es la imatge de l’esquelet humà
( l’anomenaré en Sr Wilson, per tal de donar-li un toc lúdic a l’aprenentatge dels continguts).
Els òrgansutilitzats seran: el cor, els pulmons, el diafragma, els ronyons, el fetge, l’estómac, l’intestí gruixut, el prim, i el pàncrees.
S’utilitzaran una sèrie de targetes, amb unes preguntes sobre la funció de cadascun dels òrgans.
Es formularan les preguntes als nens/es, de manera aleatòria, sobre les funcions de cada òrgan ( preguntes de les targetes). En cas que un nen encerti la funció de l’òrgan enqüestió, se li ordenarà que fiqui el òrgan al lloc corresponent d’en Sr. Wilson. Si ho fa bé, se li donarà un punt positiu, i se li felicitarà. Si ho fa malament, se li donarà una altre oportunitat, i si, tot i així, no es capaç de fer-ho correctament, se l’animarà a que estudiï en profunditat els òrgans humans i les seves funcions, però no se li ficarà cap punt negatiu, ja que el desmotivaria ino seria gens positiu per a ell/ella.
Un cop realitzada l’activitat, es farà un torn de preguntes, per comprovar els resultats.

Descripció del context on es realitza la intervenció:

Context: CEIP Escola Casas
El CEIP Escola Casas es troba situat al barri del Clot, a Barcelona.
Els nens a qui va destinada aquesta intervenció són infants de 4art de primària, de entre deu i onze anys. Cal dirque al grup classe on he realitzat la intervenció, no hi ha cap nen amb cap tipus de NEE, ni cap discapacitat. Per tant, es tracta d’un grup amb un ritme de treball correcte, i desenvolupen la majoria de les activitats proposades amb motivació, bona actitud, i bons resultats ( hi ha excepcions, evidentment).
Són uns nens, en general, tranquils, respectuosos, i treballadors.


Objectiu de laintervenció

- Aprendre els diferents òrgans que conformen el cos humà, i la seva funció.

M’he proposat aquest objectiu per a la meva intervenció ja que, en nens de més edat amb els que he tingut relació, he pogut observar que no saben realment on es troben els òrgans del cos humà, i encara pitjor, la funció que realitzen.
Trobo que es molt important tenir coneixements sobre aquest tema, jaque el considero de gran importància dins el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Per aquest motiu, he pensat que una activitat que consisteixi en el coneixement dels òrgans i les seves funcions, pot esdevenir una bona idea per a que els nens/es coneguin bé el seu cos i com funciona.
Per això el meu objectiu es precisament aquest, que coneguin aquest funcionament.

A partir de l’objectiuprincipal, he trobat altres que també considero importants:

- Fomentar la participació
- Romandre atents i concentrats durant el transcurs de l’activitat.
- Discriminar uns òrgans dels altres
- Classificar de manera correcta els diferents òrgans
- Gaudir de la sessió

Estratègies més adequades per assolir els objectius plantejats:

Per a l’objectiu principal l’estratègia escollida esla exposició, ja que a la primera sessió, explico els continguts teòrics sobre els òrgans del cos humà i les seves corresponents funcions. Aquesta estratègia té un caràcter col·lectiu, ja que va destinada a tot al grup- classe.
També utilitzo la interrogació didàctica, ja que el final de la sessió , es fan una sèrie de preguntes per tal d’esbrinar si les explicacions han esdevingut òptimes i sis’han transmès els continguts de manera efectiva. Aquesta estratègia també es de caràcter col·lectiu, pels mateixos motius que l’anterior.
La estratègia de la exposició correspon a la dimensió del saber, ja que s’utilitza una metodologia informativa i memorística ( seguint l’objectiu de que els nens/es aprenguin els òrgans i les seves funcions).
He escollit aquesta estratègia ja que trobo que es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • estrategia didactica
  • Estrategias Didacticas
  • Estrategias Didacticas
  • Estrategias didacticas
  • Estrategias didácticas
  • estrategias didacticas
  • Estrategias Didacticas
  • Estrategias didácticas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS