Exercicis Història d'Espanya

Páginas: 4 (806 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2014

HISTÒRIA D'ESPANYA


1) Sintetitza breument les idees essencials d'aquests textos i situa'ls en el seu context històric.
El doc. 1 es tracta de pagesos del'illa de Mallorca corresponents al segle XVIII i es pot apreciar a la il.lustració com feien les seves tasques agrícoles.

El doc. 2 fa referència al punt de vista de F. Quesnay, aquest escrit data del'any 1767 i l'autor deixa clar que la forma més segura de controlar l'economia es establint llibertat de comerç total, és a dir, plena llibertat de competència i així aconseguir un augment de riquesaper a la nació.

El doc. 3 és un text que pertany a la “Sociedad Económica Matritense” i data de l'any 1794, aquest fragment recopila les principals causes dels problemes agraris que esdevenien aEspanya, distingint per una banda es causes físiques i per altra banda les causes morals.

El doc. 4 té com autor a P. De Olavide que va escriure aquest fragment a l' “Informe sobre la Ley Agraria”al 1768. Olavide mostra de quina forma s'aprofiten els propietaris dels arrendataris degut a l'escassetat de terres.

El doc. 5 també té com autor Olavide i pertany al mateix context, pero en aquestcas l'autor critica que les terres no es puguin conrear bé a causa de la concentració de la propietat, que fa que poques mans disposin de grans extensions de terreny. En canvi, si estiguessinrepartides d'una forma més equilibrada, tot canviaria de forma positiva, perquè d'aquesta forma si que es podrien aprofitar d'una forma raonable les terres.

El doc. 6 pertany a una instrucció reservada deFloridablanca, datada a l'any 1787 en la qual es fa referència a posar solucions a les sequeres i falta de pluges que hi sol haver a Espanya mitjançant una millorada forma d'aprofitament de l'aigua,aquestes mesures han de ser recolzades per la junta.

El doc. 7 pertany al pensador il.lustrat G. M. De Jovellanos i va ser escrit al 1795.
L'autor cita els perjudicis de la propietat amortitzada...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia D'Espanya
  • història d'Espanya, esquema
  • Exercicis Història Pàgina 117
  • Exercicis Hitoria D'Espanya
  • HISTORIA D'ESPANYA
  • Història D'Espanya
  • Historia d'Espanya
  • història d'Espanya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS