Familia Actual

Páginas: 4 (993 palabras) Publicado: 22 de abril de 2012
Activitats del Mòdul 1:
Conocimiento de la familia actual

1. Los cambios demográficos y/o sociales de la familia en España y las relaciones de la ley elegida con esos cambios.

La lleireguladora del divorci va ser reformada el 7 de juliol del 1981, després de la reforma constitucional.

La separació consisteix en una autorització que dona el jutge per a que les parelles puguin viureseparats de cos i bens, però no treu la possibilitat que puguin tornar a contraure matrimoni.

Tal i com ens diu , Rodríguez-Brioso, en España com en molts altres països s’ha donat una baixa en lanupcialitat. Refereix que des de, una taxa de 7,50 en 1950, hem passat a 5,12 en el 2001. Es retarda també l’edat de contraure matrimoni, (quadre 11, Edat mitja del matrimoni, 1971-2000). És a dir, des dela reforma de la llei, la taxa de divorcis augmenta considerablement, ja no, crea tanta angoixa o temor divorciar-se perquè la llei empara a la persona que pren la decisió.

L’autora del text enexposa que a partir de la reforma constitucional de la llei del divorci del 1981, han ascendit de manera estable les separacions conjugals. Doménech en un investigació realitzada a valència, mostra queen la seva obra “las consequencias del matrimonio”, la falta de comunicació, la incompatibilitat de caràcters, la infidelitat del marit i els abusos psíquics ocupen els primers llocs com a motius deseparació.
Quan en la separació o divorci hi han fills, la llei té molt present la seva protecció davant aquest trasbals. L’article 92.1 redacta que. “la separación, la nulidad y el divorcio no eximena los padres de sus obligaciones para con los hijos”. La llei obliga a que tant el pare, com la mare, un cop divorciats han de continuar mantenint les seves obligacions com a pares, per igualcondicions. A la pràctica el pare o la mare que es queda amb la custodia dels fills, normalment serà el que hagi de assumir més obligacions, i per altre banda, un empitjorament de la qualitat de vida....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Familia actual
  • Familia en la actualidad
  • familia en la actualidad
  • La Familia Actual
  • La Familia En La Actualidad
  • las familias actuales
  • familia en la actualidad
  • La Familia En La Actualidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS