fffff

Páginas: 4 (882 palabras) Publicado: 2 de mayo de 2013
EL SECTOR PRIMARI.
Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, mineria, i les fonts d’energia són El recursos que formen el sector primari.
El sector agrari( agricultura, ramaderia, forestació)s’ha produït una modernització de les tècniques i millora des serveis.
AGRICULTURA.
Actualment a Espanya hi ha 1079420 explotacions, segons El últims anys ha augmentat la superfície dedicada a cultiusecològics. De la superfície dedicada aquesta mena d’agricultura(aproximadament un 5%), el 67,9% té la qualificació d’agricultura ecològica, mentre que l’altre 32,1% es troba en període de conservació.El factor que influeixen en l’agricultura són :
L’altitud: Un des principals problemes de l’agricultura espanyola es l’elevada altitud.
L’orografia: Encara que abunda altitud també hi ha lesterres planes. El pendent del relleu dificulta la tasca agrícola i pot arribar a impedir la mecanització. Per això s’han construït terrasses o bancals.
El clima: les precipitacions i el temps tambédeterminen el tipus de cultius que poden créixer. La pluviositat també provoca les crescudes sobtades des cursos fluvials i malmeten conreus.
El tipus de sòl: El sòl determina la fertilitat. El pagesos hande procurar les següents característiques en la terra : Textura franca, estructura granular, porositat mitjana, contingut de nutrients adequada, grau d’acidesa. Algunes terres s’han de cultivar ambfertilitzants i adobs.
La disponibilitat de l’aigua: En l’agricultura espanyola s’utilitza el 80% de l’aigua disponible. El conreus de secà: (blat, vinya i olivera) El secà es un cultiu extensiu, jaque es practica en grans extensions de terreny, s’utilitza maquinària i poc mà d’obra.
El conreu de regadiu: (mongeta, bledes, maduixes, pastanaga tomàquet..) El regadiu es un cultiu intensiu ,ja quel’aportació d’aigua i la feina per art de l’agricultor permeten que la producció sigui més elevada. L’espai es més reduït.

ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS.
La mida: A Espanya té com a principal...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fffff
  • fffff
  • Fffff
  • fffff
  • fffff
  • fffff
  • fffff
  • Fffff

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS