hello?

Páginas: 4 (975 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2013
1. Elaboració d’un treball escrit sobre un dels temes de la llista i sobre les qüestions assignades a cada grup
Recollir informació.
Consultar fonts diverses.
Anotar fragments de la novel·laque puguin servir d’exemple de les afirmacions o dels punts que tracti el treball.
Seleccionar i organitzar les informacions per tal d’elaborar un escrit coherent.
Revisar i corregir l’escrit.Presentació correcta.
2. Presentació oral.
Durada: 10-15 minuts.
Tots els components del grup han de parlar més o menys el mateix temps.
La presentació s’ha de fer sense apunts. A tots estirar, es pottenir un petit esquema.
Es valorarà la presentació amena, la correcció ortològica i el domini del llenguatge no verbal.
Opcionalment, es pot enregistrar l’exposició per fer-ne una valoració mésacurada.
3. Suport visual per a l’exposició oral.
Es tracta de la part més creativa del projecte. Pot consistir en qualsevol suport que el grup cregui adient al tema: powerpoint, construcció d’unamaqueta, reproducció d’un arnès de cavaller, enregistrament i representació de fragments de l’obra, elaboració d’un joc, còmic, mapes, web...

Llista de temes
Ruta turística «Tirant»: com eraConstantinoble?
La vida en un palau (o en un castell).
Els diversos tipus d’amor en Tirant lo Blanc.
Tirant: l’amor i els seus efectes.
L’ofici de cavaller.
El món de les donzelles.
El paper de la dona enTirant lo Blanc.
Anàlisi dels personatges.
El punt de vista
El tractament de l’amor i l’erotisme.
El petó en la novel·la: tipus, classificació i significat.
Anàlisi dels exemplum (narracionsbreus de contingut didàctic) de la novel·la: significat i ús.


1.- Les lletres de batalla: concepte, lloc que ocupen dins l’obra de Joanot Martorell i paper que juguen en el Tirant lo Blanc.2.- Caracterització i diferenciació entre novel·la cavalleresca i novel·la de cavalleries.
3.- Definiries Tirant lo Blanc com a novel·la cavalleresca o de cavalleries? Justifica la teva resposta....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hello
  • Hello
  • Hello
  • Hello
  • HELLEN
  • Hello
  • hello
  • hello

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS