Biologia. glucidos

Páginas: 18 (4480 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2013
MÚSCULS
La importància de les articulacions en el moviment
Els músculs s’escurcen, estirant l’os i provocant així el moviment de l’articulació. Aquests nomès poden tibar, no poden empènyer, de manera que es necessiten dos tipus de músculs per tal de fer i desfer el moviment d’un os. Aquests són els músculs antagonistes que fan possible la contracció i relaxació d’una articulació.
L’extensorés el múscul que es contrau per provocar l’extensió(estirar) d’una articulació i el múscul flexor és el que es contrau per desfer el moviment(doblegar).
Estructura d’una articulació sinovial

Què passa dins d’una fibra muscular?
La clau de com funcionen els músculs es troba a la seva estructura interna. Les contraccions es duen a terme per lliscaments coordinats de filamentsde proteïnes situades dins les cèl•lules musculars.
El sacròmer està constituït per dos tipus de molècules proteiques: filaments prims formats principalment per actina i filaments més gruixuts formats per miosina. Aquestes proteïnes li donen al múscul el seu aspecte estriat. On coincideixen filaments d’actina amb els de miosina hi ha una franja fosca i allà on hi ha nomès actina la franja ésblanca i allà on nomès hi ha miosina hi ha una franja grisa.
Els músculs estan constituïts per feixos de fibres musculars que es mantenen unides per teixit connectiu. Cada fibra musuclar és una sola cèl•lula musuclar, rodejada de la membrana cel•lular. Les fibres musuclars poden arribar a fer diferents mesures de llargària però no pasen de 0,10mm de diàmetre. Dins les fibres musculars hi ha elcitoplasma que conté mitocondris. Dins de cada fibra hi ha miofibril•les formades per sacròmers.
Com es mou l’actina- la teoria del filament lliscant
1.L’ATP es coloca a sobre de la molècula de miosina i es hidrolitzat a ADP+P+energia. Aquesta energia fa que canviiï la forma del cap de miosina.
2.Aquest fet fa que la miosina encaixi molt bé en el lloc de l’enllaç present a la molèculad’actina i formi un pont juntament amb l’actina.
3.L’ADP i el P marxen del cap de la miosina i aquest es doblega i arrossega l’actina.
4. Finalment l’ATP tonra ala seva posició en el cap de miosina relaxada i desfa el pont entre l’actina i la miosina.

ELS GLÚCIDS
-Els glúcids són biomolècules formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O).
-En tots els glúcids poden haveraquests radicals químics:
1.Grup aldehid (H-C=O).
2.Grup cetònic(C=O ).
3.Grup amino (-NH2).
4.Grup hidroxil (OH).
5.Grup carboxil (OH-C=O)
Monosacàrids
Formats per la unió de 3 fins a 7 carbonis enllaçats.
a) Propietats físiques
- Polialcohols amb funció aldehid o cetona.
- No hidrolizables.
-Són cristalitzables.
- Sòlids blancs.
- De gust dolç.
- Hidrosolubles. Lasolubilitat en aigua és deguda al fet que tant els radicals hidroxil (-OH) com el radicals hidrogen (-H) presenten una elevada polaritat elèctrica i per això estableixen forces d’atracció elèctrica amb les molècules d’aigua, que també són polars.
b) Propietats químiques
-Reductors. Els glúcids son capaços d’oxidar-se, és a dir, de perdre electrons, davant d’altres substàncies que quan els accepten esredueixen. Per aquesta raó, són la font bàsica de les cèl.lules.


CARBONI ASIMÈTRIC-ISÒMERS ÒPTICS.
Carboni asimètric
Hi ha dos tipus D i L. Això es degut ala posició del grup hidroxil OH del carboni asimpetric més allunyat del grup carbonil.
- Si el grup –OH va a la dreta del C asimètric el compost és un isòmer D.
- Si el grup –OH va a l’esquerra del C asimètric el compost és un isòmer LIsòmers òptics
La presència de carbonis asimètrics dóna als monosacàrids la propietat de l’activitat òptica. Quan un raig de llum polaritzada hi incideix, es produeix una desviació en el pla de polarització, i el raig refractat sorgeix amb un altre pla de polarització.
- Si el desvien cap a la dreta, s’anomenen dextrogires i se simbolitzen amb el signe(+).
- Si el desvien cap a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen Biología Glúcidos 2º Bachillerato
  • Glucidos
  • Glucidos
  • Glucidos
  • Glucósidos
  • Glucósidos
  • glucidos
  • Glucosidos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS