isabel II

Páginas: 4 (975 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2014
REGNAT DE ISABEL 1833-1868
Introducció
Mort de Ferran VII→ canvi en estructura política del Estat (de absolutista/liberal a liberal/parlamentària). Propietat feudal→ propietat privada(desamortització) → dos grans grups socials: burgesia agrària i burgesia financera (donen suport sistema liberal basat en sufragi censatari, sols voten els rics i poden ser elegits els que tenen un determinatnivell de renta).
Context històric
En dos grans períodes:
1.-Minoria de edat i regències (1833- 1849 Maria Cristina de Borbó i 1840- 1843 regència de Espartero). Primera regència de Maria Cristinaperquè en monarquia tradicional regeix parent + pròxim→ problema: Guerra Carlina (1833- 1839) guerra civil ideològica→ enfrontament entre partidaris de Carles Maria Isidre (carlins/absolutistes) ipartidaris de Isabel II (isabelins/liberals). Divisió del liberalisme en progressista i moderat (en la Guerra Carlina tots dos en Isabel II) → problema isabelins: no tenien diners per fer front a carlins.Solució: 1836 entra al Govern de Ma. Cristina, Juan Álvarez de Mendizábal (liberal progressista) i desamortització eclesiàstica→ nacionalització de tots els béns immobles de l’Església per a la seuaposterior venta en subhasta pública→ objectiu desamortització: 1.- Eliminació del deute públic (accepta pagar els terrenys amb deute públic del període anterior) 2.- Crear una classe mitjana afí alliberalisme (no triomfa perquè no hi ha classe mitjana a Espanya i classe baixa no té diners). 3.- Obtenir diners per a guerra. Sols s’aconsegueix complir el 1 i el 3. Fi de la Primera Guerra Carlina enAbraç de Vergara→ tracte ventajós a carlins→ signen Espartero (isabelins) i Matoro (carlins). Recolzen a carlins la elit militar i camperols (Navarra, País Basc, valls pirenaiques d’Aragó iCatalunya, comarques interiors de la Comunitat Valenciana, els ports i el Maestrat) perquè no podien pagar impostos en diners. Nivell polític→ 1834 Estatut Reial i Carta Otorgada (manifestació absolutista),...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Isabel Ii
  • Isabel II
  • isabel II
  • Isabel ii
  • Isabel II
  • ISABEL II
  • Isabel II
  • Isabel ii

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS