LAS DIMENSIONES DEL SER HUMANO

Páginas: 6 (1463 palabras) Publicado: 9 de abril de 2013
LES DIMENSIONS DE L’HOME EN EL MÓN DE LA SALUT I LA MALALTIA
ANTROPOLOGIA I FET RELIGIÓS


TAULA DE CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓ 2
2. SÍNTESI DE LES DIMENSIONS DE L’ÉSSER HUMÀ 3
3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI D’UN CAS 5
4. DIMENSIONS IMPLICADES EN EL CAS ESTUDIAT 6
5. CONCLUSIONS 7


1. INTRODUCCIÓ

Si busquessim unadefinició d’home en trobariem diverses, potser discutibles, però segurament totes vàlides. Però com concepte, afirmaríem que l’home és una estructura, personal, pluridimensional i dinàmica. I justament per que l’home no és simple ni senzill, degut a la seva complexitat estructural. A més, és un ésser personal (intel•ligent i lliure), pluridimensional, ja que està compost per diferents dimensionsessencials i dinàmic, en constant evolució. Estem en condicions d’afirmar que l’home és un tot global, personal , únic i irrepetible i que tots i cadascuns dels seus aspectes són indispensables. No el podríem reduir mai a una dimensió i és per això que diem: Tot ésser humà és subjecte de .... (dimensió essencial), però no només de.... (dimensió essencial).
L’objectiu d’aquest treball serà el deconcretar les dimensions fonamentals de l’ésser humà en el món de la salut i de la malaltia i, per fer-ho, primer realitzarem una síntesi de les dimensions treballades a classe i desprès, utilitzant el mètode de l’entrevista oberta, amb un pacient escollit, analitzarem el seu cas i explicitarem les dimensions afectades.
2. SÍNTESI DE LES DIMENSIONS DE L’ÉSSER HUMÀCORPOREÏTAT: Es la dimensió més elemental de la persona humana. L’home és un cos i té un cos. És el primer identificador de la persona i no el podem deixar. Hem d’adonar-nos de la seva riquesa, no és només un subjecte, es la primera eina d’expressió que disposem, és la presencia, l´instrument del que ens podem fer servir i el nostre límit. El cos es diferencia en masculí i femení: és un fet físic, psíquic (enrecerca) i cultural.
LLIBERTAT: L’ésser humà és més que instint, consisteix en l’organització, planificació, realització de projectes... Hi ha dos aspectes complementaris de la llibertat, però tots dos igual d’importants: Llibertat de: fa referència a allò que és exterior a mi i que suposadament m’obliga a fer certes coses, Llibertat per a: Capacitat real que té una persona de decidir. Hem detenir en compte tres aspectes abans de prendre decisions: Agafar i deixar, pagar peatge i capacitat de discernir. La llibertat no és absoluta, és situada pel lloc d’on som i per l’època que vivim.
POLITICITAT:La política és una gestió necessària de convivència. Les persones tenim la capacitat de decidir com ens organitzem. La implicació en política pot donar-se de dues maneres: a) Activa:Existeix una implicació directa per part de les persones. És un ventall molt ample que té mínims (anar a votar) i màxims (la vida política) passant pels sindicats, associacions, voluntariat... b) Passiva: La vida de les persones depèn de la gestió de convivència, depenent de com la gestionen els polítics, afectant a tots els àmbits de la vida; personal, social, econòmic...
INTERPERSONALITAT: Laintersubjectivitat és el fet inevitable que tenen els éssers humans de relacionar-se entre ells. La majoria de les relacions no són volgudes i mai són innòcues, van des de la relació més insignificant a la més intensa. No és exclusiva dels éssers humans. La interpersonalitat és la capacitat que tenen les persones de decidir com volen relacionar-se amb els demés. Poden qualificar les relacions, quepoden anar des de l’infinit (que mai es coneix del tot a l’altre) a la totalitat (són les relacions de possessió, hi ha un domini implantat. Són unes relacions pèssimes abocades al desastre)
SEXUALITAT: és la dimensió de l’ésser humà que es fonamenta en la manifestació de la personalitat. mitjançant les relacions afectives. La sexualitat implica la genitalitat, la personalitat i el desig....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dimensiones de ser humano.
  • Dimensión Ideológica del ser humano
  • Dimensiones Del Ser Humano
  • dimensiones del ser humano
  • DIMENSION DEL SER HUMANO
  • Dimensiones del ser humano
  • dimensiones del ser humano
  • El ser humano dimensión biológica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS