los roles femeninos

Páginas: 27 (6678 palabras) Publicado: 26 de septiembre de 2014
INTRODUCCIÓ

El treball que presentem a continuació, el situem dins l’assignatura Educació i Contextos
Educatius, i més concretament dins el Bloc A, el qual pretén oferir una perspectiva macro de la
Societat envers l’educació i els seus contextos -com hem comentat anteriorment-. Es tracta
doncs, d’un treball de caire analític on posarem en pràctica els conceptes teòrics treballats a
classea través de l’estudi d’un cas real d’un infant.
L’objecte d’estudi és el mateix que posa nom al nostre treball El temps lliure. Aquest ens ha
permès apropar-nos a la realitat quotidiana de l’infant i assolir els objectius inicials: observar la
manera d’emprar el temps en l’infant, destacar les diferències envers la vida quotidiana i, els
motius i conseqüències que han motivat aquests usos deltemps -al llarg de la setmana, però
també durant el cap se setmana-.
Per tal d’abordar la temàtica, hem estructurat el treball de manera que en primer lloc fem una
descripció on expliquem bàsicament: qui és, quin és el seu context més proper i com empra el
temps (a les activitats extraescolars, a casa...). En segon lloc, exposem un anàlisi més
exhaustiu que respondria al perquè l’infant emprael temps de la manera que ho fa. Dins aquest
punt -concebut com l’eix del treball- s’estudien diferents agents socialitzadors que influeixen en
l’infant: la família, el grup d’iguals...
Així doncs, els continguts principals del nostre treball són: el pare, la mare, el germà, l’avi, tiets,
els amics de l’escola i/o altres companys de l’infant... És a dir, tots aquells agents principals queincideixen en la socialització d’aquest, de manera que causen més o menys influència en l’ús
del temps que empra en les diferents activitats del seu dia a dia.
Un cop estructurat el treball, trobem l’apartat de conclusions, on extraiem les reflexions que
aquesta tasca ens ha aportat com a grup i com a futures professionals en l’àmbit de l’educació.
Volem destacar doncs, que per nosaltres aquestapartat també forma part de l’eix fonamental
del treball, ja que és el punt on s’uneixen la pràctica del treball que presentem en aquest
dossier i la teoria tractada a classe.

Darrerament, afegim una bibliografia i webgrafia amb els recursos que hem utilitzat per tal de
desenvolupar aquest treball, juntament amb altres fonts complementàries que hem fet servir.

Creiem adient esmentartambé, que la metodologia que hem fet servir per al desenvolupament
de la nostra tasca, ha estat el recull de les entrevistes realitzades a la mare, la tutora de
l’escola i a l’infant (el qual hem anomenat Gorka). El full de consentiment referent a aquestes
dades personals i/o informació, es troben adjuntats a l’apartat final de l’Annex.

-1-

AGRAÏMENTS

Ens agradaria aprofitar aquest espaiprevi al treball escrit per agrair a la família d’en Gorka
l’esforç i acolliment que han mostrat envers nosaltres a l’hora d’ajudar-nos en l’elaboració del
treball; per haver-se mostrat tan col·laboradors i per l’hospitalitat que ha tingut amb nosaltres, a
l’hora d’anar a fer l’entrevista i rebre’ns a casa seva.
A més a més, donem moltes gràcies a la Montse (tutora d’en Gorka), per la sevaamabilitat i
claredat a l’hora de parlar de l’infant. Les seves aportacions han estat de molta ajuda per a la
realització de la nostra tasca, al mateix temps que ens han servit per a la nostra futura feina
com a educadores.
Per últim, i més important, al “Gorka”: per la seva paciència i motivació en el moment de
contestar a les nostres preguntes, i per permetre’ns ser l’objecte d’estudi delnostre treball.

-2-

DESCRIPCIÓ DE L’INFANT OBSERVAT

1.

L’infant observat és en Gorka, aquest és un nen de 5 anys que viu a Sant Fost de
Campsentelles (Barcelona). Actualment es troba cursant P5 -any previ a l’inici de l’educació
primària- al CEIP Joaquim Abril. Aquesta escola es troba al mateix poble de Sant Fost (a uns
10 minuts en cotxe des de casa de la família d’en Gorka).
Podem...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rol Femenino
  • Rol femenino
  • Concepto del rol femenino
  • Roles Femeninos y Masculinos
  • Atributos de los roles Femenino y Masculino
  • Rol del Liderazgo Femenino
  • ROLES FEMENINOS Y MASCULINOS
  • Adquisicion Rol Masculino/Femenino

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS