Mètodes dissenys i tècniques en investigació psicològica PAC1

Páginas: 3 (629 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2013
Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica

PAC2. Metodologia experimental, quasiexperimental i selectives (Mòdul 3)

Article que cal llegir: EL EFECTO DE LA VARIABILIDAD DELCONTENIDO CATEGORIAL EN LA
CODIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTEREOTÍPICA

1.- Identifica la o les variables independents (VI) així com els seus
nivells o valors, i responeu si han estatmanipulades (Sí) o si no han
estat manipulades (No). (El fet que hi hagi tres files no indica que
hagi d'haver 3 variables independents).
VI1: Variabilidad

Nivells: alta, baixa

Manipulada: SíVI2: Estereotipicidad de la conducta

Nivells:
estereotípica,
contraestereotípica
Nivells: a priori, a
posteriori, control

Manipulada: Sí

VI3: Presentació de la informació categorialManipulada: Sí

2.- Identifica la o les variables dependents. (VD). Si hi ha més de
tres, indica’n únicament tres.
VD1: reconeixement d’informació

3. Quin és el disseny de l’estudi? Marca laresposta amb una creu
allà on sigui necessari i justifica, molt breument, cada Pas:
Pas 1

Pas 2

Pas 3

Pas 4

1. Enquesta
2. Observacional
X

3. Experimental

X

FactorialIntrasubjecte
Intersubjecte
X

Unifactorial

3x2

3x3

X
2x2x3

Un sol
grup

Dos grups

>2 grups

Mixt (ambdues)
Intrasubjecte
Intersubjecte

4. Quasiexperimental

Pre-post

Únicgrup
Quasicontrol

Sèrie
interromp.
5. Selectiu

Ex post facto

temporal
Retrospectiu
Prospectiu

Evolutiu

Transversal
Longitudinal

Seqüencial
Nota: aquesta taula no comprèn totesles opcions i variants possibles, però sí les necessàries per resoldre correctament la pregunta

Pas 1: Manipulació de la VI i assignació aleatòria dels nivells de la part
intra-subjecte alsintegrants de l'experiment. No s'especifica si la variable
de la part entre-subjectes ha estat assignada aleatòriament.
Pas 2: Diverses variables independents els nivells de les quals estan
creuats....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mètodes dissenys i tècniques en investigació psicològica PAC1
  • Solució Pac1 Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
  • Preguntes Pac1 Mètodes, Dissenys I Tècniques D’investigació Psicològica
  • Pac 4 mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica
  • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica
  • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica
  • Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
  • PAC1=Metodos Investigació Quantitativa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS