Manoscrit 4

Páginas: 2 (314 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2011
----------------------------------
EXERCICIS DE VECTORS
Troba les components dels vectors representats a la gràfica.

Representa els puntssegüents a uns eixos i dibuixa el vector que va d’un a l’altre.

A=(2,3)B=(-1,0)
C=(-2,4)D=(0,0)
E=(3,5)F=(1,5)
G=(-4,-3)H=(-3,3)Determina les components i els mòduls dels vectors (sense dibuixar-los):
AB, on A=(6,1) B=(5,3).
CD, on C=(-3,-8) D=(-2,7)
Fes lessumes i les restes dels vectors, tant gràficament com analíticament.
u+v, on u=(5,1) i v=(-2,3)
m+n, on m= (-4,-3) i n=(3,1)
o-p, ono=(5,-1) i p=(-3,-3)
w-q, on w=(7,2) i q=(0,2)
Fes les operacions indicades amb els vectors donats:
u=0,-2 v=4,5 w=-3, 1 a=(-2,-6)|a|
u+w
-3v
|u-a|

4u+5v
|a|· u
u+v-w
u|u|

Determina en cada cas la distància i el punt mig dels dospunts.
A=(-9,2)B=(7,-5)
C=(0,-4)D=(-6,-9)
Siguin A=(1,3), B=(-2, 1) i C=(4, -3) els tres vèrtexs d’un triangle. Calcula’n el seu perímetre.Troba el tipus d’equació de la recta que et demana.
Eq. Contínua de la recta que passa per P=(2,5) i v = (6,1).
Eq. Explícita de la recta que passaper Q=(9,-4) i u=(-2, 4).
Eq. Vectorial de la recta que passa per T=(0,-5) i m=(-3,7).
Eq. Paramètrica de la recta que passa per S=(-6, 3) in=(-5,-4).
Donat el punt P=(2,-1) i el vector u=(-3,6) dóna totes les equacions de la recta que passa per P i té a u com a vector director.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS