marius torres

Páginas: 4 (847 palabras) Publicado: 9 de abril de 2013
5.2 Estructura
· Obra confegida, quant al nucli essencial, durant sis anys escassos (1936-1942), florint enmig del claustre a què la tuberculosi confinava el poeta, només accedí a l’impremta al’exili, mort ja l’autor. Prèviament, Màrius Torres l’havia restringit a noranta-sis composicions datades i dividit en cinc «llibres» diferents, material a què s’até la primera edició.
· Tampoc no s’apartad’aquest corpus original l’Antologia poètica a què la present guia serveix de pauta interpretativa, refusant els afegits inclosos en edicions posteriors. Amb tot, l’acotació inherent a tota triadifumina trets vertebradors globals, perceptibles en la font: per exemple, l’atapeïment conceptual progressiu, en guanyar protagonisme els eixos temàtics fonamentals de Torres a la segona meitat delrecull, o la inspiració uniforme del «Llibre primer», exclusivament de motiu artístic.
· Selecció encapçalada per un manifest, «Venus»: text programàtic que aferma l’elecció de la poesia com a opcióartística i vital. A partir d’aquí, varietat d’esquemes estructurals: disseny emmarcat o circular, muntatge díptic o tríptic, al·luvió enumeratiu, seqüència expositiva-conclusiva (sonets). Sovint, dísticper tancar la peça.
· Reiteració de tòpics clàssics o, més puntualment, moderns: tempus fugit, vita flumen, homo viator, vanitas vanitatum, cotidie morimur, locus amoenus, bella mort, malenconia. Enmenor mesura, referents mitològics grecollatins, germànics, hebreus i cristians.
· Ús significatiu dels enunciats paratextuals. Així, els títols compendien els interessos temàtics i les estratègiesdiscursives de Torres: la roda estacional i el transcurs del dia com a figuració del periple existencial; la naturalesa; la música; la voluntat de simbolitzar el suprasensible mitjançant elements, aeriso terrestres, transitoris i volubles. A més, juntament amb les citacions construeixen l’espai de la intertextualitat, des del qual, simultàniament, posen de manifest els influxos literaris...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • marius torres
  • Marius torres
  • marius torres
  • Màrius torres
  • Màrius Torres
  • Antologia Poetica Marius Torres
  • Cançó a Mahalta, Marius Torres
  • Biografia Màrius Torres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS