Modelo Plan de empresa

Páginas: 51 (12558 palabras) Publicado: 30 de abril de 2014
EXEMPLE DE
PLA D’EMPRESA:

HOLLYWOOD MEGASTORE, S.A.
La superbotiga del cinema
ACTIVITAT:
Venda de pel.lícules de vídeo, bandes sonores originals,
llibres i revistes especialitzades de cinema
EMPRENEDOR/A: Lluís Enric Filo García
N.I.F. 00003333X
ALTRES EMPRENEDORS/ES:
Pere Gómez Siboa. N.I.F. 00004444Y
i
Eduard Chillido de los Santos. N.I.F. 00005555Z

Assessorat/da per: Jaume RiuComes
de Assesgrup, S.L.
Entitat acreditada núm. EA 0105/0600
del

Servei Autoempresa

ÍNDEX

1. L’EMPRENEDOR .................................................

7

1.1. Característiques personals .........................

7

1.2. Punts forts i dèbils de l’emprenedor ..........

8

1.3. Motivació .......................................................

9

1.4. Equipdirectiu ...............................................

10

1.5. Forma jurídica ..............................................

12

2. EL PRODUCTE ....................................................

15

2.1. Definició del negoci .....................................

15

2.1.1. Necessitats a cobrir. Què? ...................

15

2.1.2. Públic objectiu. Qui?............................

15

2.1.3. Com cobrir la necessitat? .....................

17

2.1.4. Elements de diferenciació ....................

18

2.2. El producte i servei ......................................

19

2.2.1. Descripció ............................................

19

2.2.2. Escandall de costos .............................

21

2.3. Pla d’operacions..........................................

22

2.3.1. Localització i infrastructura física .........

22

4

2.3.2. Procés d’autoservei ..............................

24

2.3.3. Aprovisionament i compres ..................

25

2.3.4. Control de qualitat ................................

26

2.3.5. Subcontractació ...................................

27

2.3.6. Costos..................................................

27

3. EL MERCAT ..........................................................

31

3.1. Anàlisi del mercat ........................................

31

3.1.1. Mida i evolució del mercat ....................

31

3.1.2. Anàlisi dels canals de distribució .........

33

3.1.3. Segmentació del mercat ......................

33

3.1.4. Anàlisi denecessitats, procés de

compra i hàbits de consum ..................

34

3.1.5. Descripció del sector i forces

competitives .........................................

37

3.1.6. Anàlisi dels principals competidors ......

41

3.2. Pla de màrqueting ........................................

43

3.2.1. Segment objectiu .................................

43

3.2.2. Propostade posicionament ..................

44

3.2.3. Previsió de vendes ...............................

46

3.2.4. Màrqueting Mix .....................................

48

3.2.4.1. Producte ..................................

48

3.2.4.2. Preu .........................................

49

3.2.4.3. Comunicació: públic objectiu,
missatge i medis .....................

513.2.4.4. Distribució ...............................

53

3.2.5. Pressupostos de màrqueting ...............

54

5

4. ORGANITZACIÓ ..................................................

57

4.1. Organigrama i definició de llocs de
treball ............................................................

57

4.2. Sistema de selecció i captació ...................

59

4.3. Formes decontractació i retribució ...........

61

4.4. Motivació i formació ....................................

62

5. PLA FINANCER ...................................................

65

5.1. Càlcul de la inversió inicial .........................

65

5.2. Finançament de la inversió inicial ..............

68

5.3. Previsió dels comptes d’explotació ................. 68
5.4....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • modelo de plan de empresa
  • Modelo Plan De Empresa
  • Modelo de Plan de Empresa
  • modelo de plan de cuentas de una empresa comercial
  • Modelo Plan Empresa Redactable 1
  • Modelo plan de negocios empresa de masajes
  • Modelo De Plan De Trabajo Visita A Una Empresa 1
  • Modelo De Plan De Empresa EIE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS