Negociacion Conflictos

Páginas: 6 (1476 palabras) Publicado: 10 de abril de 2012
1 Dades rellevants del cas Techlay que intervenen en la gestió del conflicte.

Departament innovació i recerca | Departament difusió |
Plantilla més veterana | Departament de recent creació |
Ocupen un laboratori, una sala i dos despatxos a l’entrada de la planta. Consideren que l’espai es inadequat, el laboratori es petit | Ocupen un espai diàfan al final de la planta. |
Condicionslaborals inadequades que dificulten el treball laboral (sorolls) | Necessiten un espai “amb imatge” per rebre les visites dels professionals de la xarxa |

El conflicte s’ha generat com a conseqüència de la distribució de l’espai dels dos departaments. Fruit d’això la coordinació entre ambdós departaments comença a ressentir-se. Les comunicacions son cada vegada més escasses i en lloc de parlar detemes estrictament laborals, parlen del soroll que troben a la sala.
Alhora, el fet d’utilitzar un llenguatge massa tècnic també provoca malestar als companys del departament de difusió que consideren una falta de voluntat per part del departament d’innovació i recerca.

2. Anàlisis de l’origen del conflicte segons:
* La teoria realista del conflicte
* La teoria de la identitat social* La construcció social del conflicte
El conflicte es una possibilitat de redefinició de les situacions i per tant, l’hem d’entendre com una oportunitat de generar canvis en la realitat.
Teoria realista del conflicte
La distribució en l’espai ha provocat una divergència entre els interessos dels dos grups i es considera com una incompatibilitat real d’interessos
La teoria realista delconflicte tracta de proposar objectius supraordenats a les parts integrants dels diferents grups per tal de treballar conjuntament i així aconseguir un benefici entre tots. Si no hi ha objectius comuns, la simple convivència no resoldrà mai un conflicte.
Teoria de la identitat social.
La teoria de la identitat social es basa en fonaments psicològics de la discriminació entre grups. Té quatreelements destacats:
1. Categorització.- sovint col·loquem als demés i a nosaltres mateixos dins de categories.
2. Identificació.- ens associem a determinats grups per reafirmar la nostre autoestima
3. Comparació.-comparem els nostres grups amb els altres
4. Distinció personal.- desitgem que la nostra identitat sigui alhora diferent i positiva en comparació amb els altres.
Esimportant detectar l’entrada en joc de les categories, negociar quin ha de ser el seu ús en la situació, definir si es produeix algun abús i establir una discussió sobre altres bases.
Teoria de la construcció social del conflicte.
La construcció social del conflicte es construeix gràcies a la narració i es aquesta la que té efectes sobre les accions dels protagonistes. Els objectius i les categoriesson lingüístics i, per tant, depenen de com narrem els fets.
Es important tenir en compte a l’hora d’identificar i gestionar el conflicte l’aspecte temporal i espacial, la relació amb la realitat, la construcció dels personatges i els valors que entren en joc. També es necessari destacar la manera en la qual la narració es presenta, el seu contingut i si es presenta de forma oberta o tancada.Tots aquests arguments ens ajudaran a analitzar i ex treure les dades necessàries que ens facilitin la gestió del conflicte.
3.Eines de gestió del conflicto casTechlay segons :
Teoria realista del conflicte.-
El conflicte existeix en la divergència d’interessos. S’han de proposar fites supraordenades a les parts de manera que anul·lin els objectius anteriors dels grups involucrats. La cooperacióentre grups ha de ser percebuda com més profitosa i ha de generar valors comuns. Ha de suposar que els recursos i esforços emprats impliquin a la totalitat del grup.
Teoria de l’identitat social.-
S’han d’identificar les categories socials.
Joc d’identificació.- es necessari identificar i analitzar quines son les identificacions categorials que formen part del conflicte.
Joc de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Conflicto y Negociacion
  • negociacion de conflictos
  • Negociacion y conflicto
  • Negociación de conflictos
  • Conflicto y negociacion
  • El Conflicto Y La Negociación
  • Conflicto y negociación
  • Conflicto Y La Negociación

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS