PAC 2 pensament

Páginas: 9 (2206 palabras) Publicado: 30 de abril de 2013
PSICOLOGIA DEL PENSAMENT
PAC2
A
1- La teoria de la redescripció representacional assenyala una forma de desenvolupament, el desenvolupament cognitiu, que és únicament humà i permet passar de la informació implícita al coneixement explícit, en certs estadis específics. No es tracta d’un desenvolupament general dels processos cognitius sinó del desenvolupament en certs àmbits específics.Segons Karmiloff-Smith aquesta forma de desenvolupament cognitiu no és la única, però cal tenir-la en compte.
Quan l’autora diu que la redescripció representacional “permite hacer de nuestras representaciones objecto de conocimiento” s’està referint al procés de desenvolupament cognitiu el qual, a partir de la informació implícita que disposem podem arribar al nivell 3 d’explícit a través de laredescripció, és a dir, a través de la posada en pràctica. Per entendre la proposta de Karmiloff-Smith, hem de tenir en compte que parteix de la idea de que no tot el comportament és una conducta conscient i reflexionada sinó que ho arribarà a ser a través de posar-les en pràctica.
El desenvolupament cognitiu pot esdevenir-se en edats primerenques o adultes, la qüestió és que en tot procésexisteixen unes fases que el converteixen en un procés llarg fins a arribar a la comprensió del coneixement explícit, havent de passar inicialment per fases guiades per representacions procedimentals.
2- Quan vaig aprendre a conduir hem va passar el que Karmiloff-Smith descriu en fases: en primer lloc el professor em va explicar que havia d’embragar, posar primera, pressionar l’accelerador a mesura quedeixem l’embrague,...(FASE 1). Durant les primeres pràctiques vaig adonar-me que, arrel d’haver portat una motocicleta, ja sabia circular però tenia costums que no afavorien la conducció: No utilitzava el retrovisor del mig, girava el cos a les corbes, no feia servir intermitents,...és a dir, predominaven les meves representacions internes (FASE 2). Finalment, en les darreres pràctiques, vaigaconseguir establir cert equilibri entre el que ja sabia (circular) i allò que el professor m’anava ensenyant, fins obtenir un nivell de conducció suficient per a aprovar l’examen. És més, hem veia capaç d’ensenyar a conduir al meu germà (FASE 3).
Faig classes a un alumne que hem va demanar que l’ajudés a resoldre un problema. Immediatament el vaig fer, sense pensar com ni perquè es resolia així. Aldonar-me’n més, vaig seguir resolent-los igual, sense canviar el procediment però era incapaç d’explicar al meu alumne com ho havia fet i perquè. (Nivell implícit).
Al cap d’uns dies en vaig fer més i me’n vaig adonar que el que estava fent era aplicar una regla de 3 . Ara bé, si m’ensenyava un problema amb un plantejament diferent en que s’havien de fer distintes operacions, no era capaç deresoldre’l(Nivell explícit 1).
Una vegada sabia que utilitzava una regla de 3, vaig decidir començar a explicar-li el procediment. De fet, ho vaig intentar però no vaig poder perquè no sabia com fer-ho és a dir, quines paraules utilitzar per fer-li entendre com ho havia resolt(Nivell explícit 2).
Finalment, arrel de practicar tant, quan li donava classes i quan estava a casa meva, vaig arribar a latercera classe podent-li explicar com havia arribat a la solució i perquè. (Nivell explícit 3).
3-L’analogia del científic engloba les creences dins de la categoria d’hipòtesis, mentre que la teoria de la redrescripció representacional creu que les creences són quelcom implícit de cada subjecte i les hipòtesis formen part del coneixement explícit. Fa una distinció funcional entre coneixement icreença, mentre que l’analogia del científic ho engloba tot en hipòtesis científiques, és a dir, no té en compte que existeixen altres formes de pensament.
Per altra banda, l’analogia del científic es caracteritza per fer un salt directe en el procés de pensament, és a dir, segons els autors que se situen al voltant d’aquest pensament (per exemple Dewey) la creació d’hipòtesis és el primer pas...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • pac 2
  • pac 2
  • PAC 2
  • PAC 2
  • Pac 2
  • PAC 2
  • Pac 2
  • Pac 2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS