Piaget

Páginas: 4 (896 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2009
Teoria de Piaget
Piaget considera que el joc reflexa les estructures cognitives i contribueix a l’establiment de noves estructures. La intel·ligència és una forma d’adaptació al entorn i el joc ésbàsicament una relació entre el nen i el món que l’envolta. Per tant veu aquestes activitats lúdiques com un instrument per investigar cognoscitivament el seu entorn. Mitjançant el joc, el nen relacionael que capta a través de les seves experiències prèvies i les adapta a les seves necessitats. Constitueix l’equilibri entre lo real i el jo. El joc comença en el moment que l’assimilació superal’acomodació.
Considera que a través del joc el nen construeix i desenvolupa les seves estructures mentals. Veu el l’evolució del joc segons la seva evolució cognitiva.
Classificació del joc:
* Jocssensoriomotrius.
* Jocs Preoperacionals.
* Operacions concretes.
Jocs sensoriomotrius.
Piaget creu que tots els comportaments que es van repetint per plaer funcional es poden convertir en joc. Aixòho veiem per exemple; quan el nen està adquirint el control sobre els seus moviments, millora la seva coordinació, etc. el joc consisteix en anar repetint moviments, tirar i recollir objectes, etc.obtenint així el plaer a partir del domini de les seves capacitats motores. “El juego procede por relajación del esfuerzo adaptativo y por medio del ejercicio de actividades, por el sólo placer dedominarlas”(Piaget). En aquest període és molt important la imitació ja que mitjançant aquesta i l’exploració és la manera que l’infant té de assimilar i acomodar el seu entorn. Una vegada el nenadquireix un aprenentatge, gaudirà fent l’exercici d’aquest i mitjançant aquesta felicitat i goig el veu com el joc per alliberar tensions.
Aquest moment lúdic el podem dividir en estadis:
* Estadi delsreflexes (0-1 mesos) No considera joc els exercicis de reflexes.
* Reaccions circulars primàries (1-4 mesos): repeteix accions habituals i això desemboca en el joc.
* Reaccions circulars...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Piaget
  • Piaget
  • Piaget
  • Piaget
  • piaget
  • piaget
  • Piaget
  • Piaget

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS