Ramon llull

Páginas: 6 (1262 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
TEMA 2: RAMON LLULL
1. Vida
Ramon Llull nasqué entre el 1232 i el 1235 (s. XIII) a la ciutat de Mallorca i morí al 1316. Molts aspectes de la seva vida els coneixem gràcies a la Vida coetània, biografia narrada per Llull i transcrita per un seu deixeble. Un fet molt important de la seva vida succeí pels volts de 1265: unes aparicions de Jesucrist determinaren la súbita conversió de Llull.Ell mateix ens ho explica a l’inici del seu poema “Lo Desconhort”:
Quan fui gran e sentí del món sa vanitat,
comencé a far mal e entré en pecat,
oblidant Déu, seguint carnalitat,
mas plac a Jesucrist, per sa pietat,
que es presentà a mi cinc vets crucifigat,
per ço que el remembràs e en fos enamorat.

Aleshores, abandonant la família, amistats i càrrecs, emprengué una nova vida guiada pertres objectius: la conversió d’infidels (tots aquells que no fossin cristians); la composició de llibres per tal de difondre l’ideal cristià primitiu, i la creació d’escoles on poder formar en llengües orientals (sobretot àrab) els futurs missioners.

2. Introducció a l’obra
Llull és l’autor d’una obra que, escrita en quatre llengües (llatí, català, àrab i provençal, aquesta darrera només pera la producció poètica), comprèn uns 243 títols i abraça, prescindint de la producció estrictament literària, les més diverses branques del saber: Filosofia, Teologia, Medicina, Física, Astronomia, Astrologia, etc. De fet, Llull fou un dels primers escriptors europeus que utilitzà una llengua neollatina per tractar algunes d’aquestes matèries; i si l’ús de l’àrab obeí a la necessitat de ser entèspels infidels, la llengua llatina li permeté de fer-se escoltar en els centres culturals més importants de l’Europa del s. XIII. Llull no fou un escriptor en el sentit modern de la paraula i, si escriví “literatura” ho féu amb unes finalitats pràctiques molt precises. En síntesi, la literatura fou per a ell més un mitjà que no pas un fi per tal de fer conèixer la seva “Art” (sistema depensament), un sistema lògic del pensament lul·lià que si, d’una banda, havia de convertit els infidels a la fe de Crist, de l’altra pretenia de retornar els usos i costums de la creixent vida urbana, caòtica i corrompuda, de la societat occidental a l’ordenació del cristianisme primitiu.

3. Prosa filosòfica
El sistema filosòfic de Llull li serví per als seus propòsits especulatius i persuasius.* L’Art abreujada d’atrobar la veritat (versió catalana de la llatina Ars Magna) fou escrita a Mallorca vers els 1271 i és el primer intent d’art general lul·liana. Els principis filosòfics i són organitzats de manera que puguin resoldre matemàticament tota mena de dubtes. Anterior a aquesta obra és el Llibre de gentil e los tres savis (escrit primer en àrab i pels volts de 1272 en català). Aquestllibre ensenya a disputar amb els infidels per ‘raons necessàries’ i no ‘per autoritats’.

* L’Arbre de Sciència, llibre molt extens acabat a Roma el 1295, és una veritable enciclopèdia organitzada a partir d’uns arbres al·legòrics que comprenen tot el saber humà. El lector, quan llegeix el llibre, s’endinsa en el més fantàstic i abstracte bosc, en una immensa metàfora, on creixen l’arbreelemental, el vegetal, el sensual, l’imaginal, l’humanal, l’imperial, el celestial, l’angelical, l’eviternal, el maternal i els de Jesucrist i de Déu.

4. Obra didàctica i religiosa
En aquest apartat hi ha tres obres remarcables:
* Llibre de l’ordre de cavalleria (1275-1276), dedicat a la formació del cavaller cristià segons la més pura concepció medieval. Aquesta obra exercí una graninfluència en Tirant lo Blanc.

* Llibre de Sancta Maria (caire religiós), estructurat mitjançant un diàleg entre dues dames al·legòriques: Oració i Lausor (lloança) que busquen la manera de pregar i lloar millor a la Mare de Déu.

* Doctrina Pueril (1278), compendi de normes sobre l’educació dels infants.

5. Obra narrativa

* Lo romanç d’Evast i Blanquerna, tal com el mateix...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ramon llull
  • ramon llull
  • Ramon Llull
  • Ramon Llull
  • ramon llull
  • ramon llull
  • ramon ,llull
  • Ramon llull

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS