Reglamentacio Instal.Lacions

Páginas: 9 (2001 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2013
GASOS COMBUSTIBLES

El Reial Decret 919/2006 i les seves ITCs complementàries regulen el procediment per distribuir i utilitzar combustibles gasosos. Una instal·lació de gas ben dissenyada i executada, conjuntament amb un bon manteniment, és sinònim de seguretat.  
 Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos que precisen un projecte tècnic són:
|Tipus d'instal·lacions|Límits |
|Instal·lacions individuals |P > 70kW |
|Instal·lacions comuns |P > 2000kW |
|Escomeses interiors|P > 2000kW |
|Instal·lacions subministrades des de xarxes, per qualsevol tipus d'ús i independentment  de la|MOP > 5bars |
|suma de potència útil | |
|Instal·lacions queemprin noves tècniques o materials. que no puguin complir alguns  dels |Totes |
|requisits establerts a la normativa | |
|Ampliacions de les instal·lacions anteriors |P final superi un 30% la P de |
||disseny inicial |


Controls i proves periòdiques:
|Tipus d'instal·lacions | |
|Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP (ITC2) |Cada 2 anys|
|Dipòsits de GLP (ITC3) |Cada 15 anys, retimbrats |
| |Cada 2 (xarxes) o 5 anys, per instal·lador |
|Plantes satèl·lit de GNL (ITC 04)|Cada 5 anys i retimbrats pneumàtics cada 15 anys |
|Resta |Cada 5 anys, cia./instal·lador |
INSTAL.LACIONS TERMIQUES EN EDIFICIS

El nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis(RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l’energia.  
Una instal·lació de climatització ben dissenyada i executada, juntament amb un correcte manteniment, és sinònim de confort tèrmic idurabilitat.
Àmbit d’aplicació i periodicitat:
|Classe 1.1 |Instal·lacions calor i fred (no cal |
| |certificació segons art. 6.1) |
|(calor amb energia convencional) 5≤P 20 kW |
|b |Les corresponents a:|P > 10 kW |
| |Locals humits, amb pols o amb risc de corrosió | |
| |Bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguin industrials o no |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Reglamentacio
  • 03 Reglamentaci N INCONTERMS
  • Reglamentaci n Quimioterapia SEDES
  • Reglamentaci N De Las Telecomunicaciones
  • REGLAMENTACI N PAREA HOTELES EN MEXICO
  • Reglamentaci N Y T Cticas Del Rugby
  • Reglamentacio comunitaria
  • REGLAMENTACI N DE USO DE ARMAS EN LOS CLUBES DE CACER A Y CHARRERIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS