Resumen. Proyecto Educativo de Centro

Páginas: 4 (934 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2014
Projecte Educatiu de Centre
Cap1.Examinar l’educació des d’un centre escolar no és una tasca fàcil, ja que podem trobar molts conflictes. Els conflictes no volen dir que l’escola siga unaorganització deficient si no són el resultat de les seves característiques. El centre escolar té molts objectius i molts variats, la seva organització i funció exigeix que es duguen a l’hora diversestasques. Per tal de realitzar les tasques es necessiten una sèrie de pautes per això són necessaris el plans i projectes. Aquests s’han d’ajustar a la normativa i els reglaments, a les característiques delentorn i a les del centre. Però un projecte no té cap sentit si no proporciona autonomia. Els acords que trobem al PEC són molt diversos però cal tenir clar que el PEC és una guia per a la pràctica.Cap2. És una proposta d’actuació en un centre escolar, el resum de la ideologia del centre, te caràcter participatiu i democràtic, naix del conjunt de tots els interessos, la seva aplicació éspossible, diferent en cada centre, defineix el tipus d’avaluació del centre per a totes les activitats, es tracta de la referència a l’hora de crear el currículum i es dissenya pensant en les necessitatsdels alumnes. Aquests projecte recull les senyes d’identitat, és a dir, els principis que caracteritzen a cada centre, els objectius generals que són les intencions que té el centre, cal dir queaquestes intencions naixen a partir d’un anàlisi de la realitat i, finalment, l’estructura organitzativa la qual té el paper de definir quines tasques hi ha que fer i qui ha de dur-les a terme, un papermolt important perquè quan les coses estan senyalades hi ha menys confusions i les coses funcionen millor. Aquesta estructura es pot comunicar a través de organigrames, manuals de funcions o quadreslineals de responsabilitats. Però per a que el PEC funcione és necessari un RRI, és a dir, unes normes, regles i procediments. A l’hora de separar les tasques entre PEC i RRI pot ser que no en tots...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen De "El Proyecto Educativo De Centro", De S. Antúnez.
  • Proyecto De Mejora De Un Centro Educativo
  • PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 2014
  • Proyecto Educativo Del Centro
  • PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
  • Proyecto Educativo De Centro
  • Proyecto educativo de centro
  • El proyecto educativo del centro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS