seguretat

Páginas: 3 (632 palabras) Publicado: 22 de abril de 2014
UD 1 Prevenció i Seguretat
Per poder actuar davant dels riscos que es troben presents en el medi natural cal conèixer
que són els riscos, prendre’ls i tractar-los en la mesura correcta i aplicarles mesures de
seguretat adients...
Cal doncs abans de poder valorar perills i riscos definir els termes per els quals ens mourem
a partir d’ara.

Definicions
Accident:
És el resultat, no esperatni desitjat, d’una cadena de successos que ha generat dany a
persones, objectes o ambdós.
Accident de muntanya:
Acció de la que resulta lesió o dany de forma involuntària i que succeeix en un medidifícil,
hostil i aïllat en la muntanya.
És a dir, en un entorn potencialment perillós per a la persona, on no s’hi pot accedir amb
facilitat i a on és necessari utilitzar coneixements, tècniqueso mitjans humans i materials
especials.
Incident:
Esdeveniment no esperat ni desitjat, que no causa trauma, però que sota circumstàncies
lleugerament diferents, podria haver resultat un accident.S’hi pot incloure actituds negatives de comportament o motivació.
Perill:
És qualsevol font o condició, real o potencial que pot causar un dany en el personal, en la
propietat o en el mediambient.
Risc:
És la possibilitat de que el perill es materialitzi i produeixi conseqüències en persones o
objectes. És una magnitud, és quelcom quantificable i que varia segons tres paràmetres:l’exposició, la probabilitat i les conseqüències.
La situació de risc es produeix quan m’apropo a un lloc perillós
Seguretat:
Són les mesures a prendre per disminuir el risc. Són aquelles mesures queincideixen de
manera directa o indirecte en els paràmetres que donen magnitud al risc,
disminuint per tan la materialització del perill o en darrer terme les seves
conseqüències.
Quelcom segur per tan éstot allò exempt de tot perill o risc.
Seguretat passiva:
Conjunt de mesures de seguretat relacionades amb les persones, el
material i el seu entorn que es prenen per a reduir al mínim els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Seguretat Laboratori
  • Seguretat
  • Principis De La Seguretat Social
  • Condicions De Seguretat A Egipte
  • Legislació de seguretat i protecció de dades
  • Seguretat alimentaria
  • seguretat laboral
  • Seguretat Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS