Seguretat

Páginas: 8 (1843 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2012
.CIDANE:

Conèixer quins son els objectius de la informàtica.

* CONFIDENCIALITAT
* INTEGRITAT
* DISPONIVILITAT
* AUTOMATITZACIO
* NO REPUDI

La seguretat de la informació es pot caracteritzar per la preservació de:
* - Confidencialitat: la informació només és accessible a les persones o entitats autoritzades.
* - Integritat: garanteix que les dades no esmodifiquin sense autorització, o sigui, que la informació continuï sent vàlida.
* - Disponibilitat: garanteix que les dades estan disponibles a l’usuari en tot moment.
* - No repudi: garanteix la participació de les parts en una comunicació. En tota comunicació, existeix un emissor i un receptor, tenint 2 tipus de no repudi:

o No repudi en origen: l’emissor no pot negar que haenviat, ja que el receptor té proves.
o No repudi en destí: el receptor no pot negar que ha rebut el missatge perquè l’emissor té proves de la recepció.Conèixer quins mecanismes s'utilitzen per aconseguir els objectius de la seguretat.

- Autenticació: permet identificar-se.
- Autorització: controla l’accés dels usuaris, després d’autentificar-se.
- Auditoria: verifica el correctefuncionament de les polítiques de seguretat.
- Encriptació: oculta la informació en una clau i un algoritme.

- Realització de còpies de seguretat: imatges pel cas de fallada.
- Antivirus: programa que permet estar protegit contra amenaces de virus.
- Tallafocs: programa que evita intents de connexió no autoritzats.
- Proxys: ordinadors intermedis entre xarxes, que auditen i autoritzen alsaccessos dels usuaris a diferents serveis com el FTP o el Web.

Ús de firma electrònica o certificat digital: mecanismes que garanteixen la identitat de una persona o entitat.
- Lleis de compliment de protecció de dades: obliguen a moltes empreses a assegurar la seva confidencialitat.


Associa els mecanismes amb els objectius de seguretat informàtica.

- Confidencialitatautentificació, autorització, lleis de protecció de dades
- Integritat auditoria, còpies de seguretat, encriptació, antivirus
- Disponibilitat còpies de seguretat, tallafocs, proxys
- No repudi firma electrònica o certificat digital

Conèixer la diferència entre seguretat física i lògica. (ESTA SALE)

Seguretat física: protegeix el hardware
Seguritat lógica protegeix el softwareVerificació de la integritat dels fitxers del sistema.
Aquestes comandes examinen immediatament tots els arxius del sistema protegits i reemplacen les versions incorrectes que trobi per versions correctes.
- Comandes Windows Vista :

sfc/verifyonly
- Comandes Windows XP:

sfc/scannow
- Comandes Linux:

sudo aptitude install rkhunter
sudo rkhunter --update
sudo rkhunter --checkallConèixer el concepte i les tècniques de Seguretat activa i passiva.

- Seguretat activa: mesures que prevenen i intenten evitar els danys en els sistemes informàtics. Exemples: impedir l’accés a la informació a usuaris no autoritzats mitjançant la introducció de noms d’usuari i contrasenyes; evitar l’entrada de virus instal·lant un antivirus, impedir, mitjançant l’encriptació, la lectura noautoritzada de missatges.

Seguretat passiva: s’encarrega de minimitzar els efectes que hagi ocasionat algun problema, un cop s’ha produït l’incident de seguretat, minimitzant la seva repercussió i facilitant la recuperació del sistema; per exemple, tenint sempre al dia còpies de seguretat de dades.

Identificar els factors que cal tenir en compte de cara a l'elecció de l'emplaçament de lesinstal·lacions:
Visibilitat:
– Terrenys circumdants
– Cartells i logos de l’empresa
– Tipus d’empreses que hi ha als voltants
– Població de la zona

Factors externs:
– Taxes de crim i de terrorisme
– Proximitat a estacions de policia, bombers i instal·lacions mèdiques

Accessibilitat:
– Accés per carretera
– Trànsit
– Proximitat a aeroports, estacions de tren i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Seguretat Laboratori
  • seguretat
  • Principis De La Seguretat Social
  • Condicions De Seguretat A Egipte
  • Legislació de seguretat i protecció de dades
  • Seguretat alimentaria
  • seguretat laboral
  • Seguretat Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS