superior en disseny

Páginas: 3 (502 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2013
CALOR ESPECÍFIC
 QUÈ ÉS?
És la magnitud física i la propietat característica d’un element o sustancia que defineix com
la quantitat de calor que s’ha de subministrar a la unitat de massa perelevar la seva
temperatura en un unitat o un “grau” sense tindre en compte la seva font de calor. El calor
específic depèn de la temperatura inicial del material o objecte, ja que aquest es veucondicionat per aquesta, en la forma d’influir a l’energia necessària per escalfar-lo.
Per calcular el calor específic d’una substancia es fa servir la següent fórmula. Els valors del calor específic decada
material s’extreu d’una taula on ja estan tots ells normalitzats:

C(calor específic)=

Q(capacitat calorífica)
M(massa)·T (temperatura)

Per tant a quant menys nombre de calor específiccontingui
Un material, més energia necessita aquest material
per ésser elevada la seva temperatura a una unitat superior
a la inicial.

-OBJECTE QUOTIDIÀ
El objecte escollit és la PAELLA D’ALUMINII EL SEU
MÀNEC DE FUSTA.
PERQUÈ?
- L’Objecte té un ús força reiterat al dia a dia.
- Està a l’abast de tothom.
- Està conformat per més d’una peça de diferents materials.
- Cada material que lacomposa es posa en contrarietat, si al calor específic és al que ens referim.
Així doncs tractarem el objecte com a dos objectes en sí, i per tant dividirem l’objecte entre:

COS

MÀNEC Paella

Cos

Mànec
interior

-Composició material:
Alumini
-Composició estructural:
2 parts, paella i mànec interior metàl·lic.
-Calor específic del material que composa l’objecte:
0.9J/g·ºC- Objectiu:
Cuinar aliments amb el calor.
-Reflexió:
La decisió presa a l’hora d’escollir l’alumini com a material compositiu de la paella, és entre altres qualitats, com la
seva resistència a lacorrosió i la seva lleugeresa, el seu alt valor específic, donat que es un utensili de cuina destinat a
la cocció o fritura d’aliments (depenent de la seva forma) i necessita poder elevar la seva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Què és el disseny
  • DISSENY
  • DISSENY ESPACIAL
  • Estretegies de disseny
  • Disseny Experimental
  • Disseny introducció
  • El Disseny Intel·Ligent
  • Disseny de projectes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS